Google překladač: English Deutsch

Společnosti Albertina data a Creditinfo Czech Republic si dovolují Vám nabídnout databázi s maximem informací o všech firmách v ČR. Na DVD disku Vám sofistikovaný software zpřístupní unikátní soubor dat o firmách včetně ekonomických charakteristik a platebního chování. Creditinfo – Firemní Monitor je unikátní nástroj, který využijete jak v praktickém podnikání business-to-business, tak pro zpracování oborových či odvětvových analýz trhu, pro přípravu kreditních rozhodnutí nebo pro porovnání konkurenčních firem.

albertina.jpg

Creditinfo – Firemní Monitor shromažďuje na DVD disku, vybaveném výkonným ovládacím programem, maximum dostupných informací o všech českých firmách. Kromě základních registračních a identifikačních údajů obsahuje např. přes 170.000 účetních závěrek doplněných o 69 poměrových ukazatelů včetně grafů, detaily o dlužnících a firmách v úpadku, platební morálku cca 60.000 firem včetně vývoje platebního chování. Vybírat firmy lze podle libovolné kombinace 200 kritérií, jakými jsou např. obory a předměty činnosti, kategorie objemu exportu nebo importu, plátci DPH, roční obraty, počty zaměstnanců, finanční úřady a jiné registrační příslušnosti, atd.

Creditinfo – Firemní Monitor má řadu dalších užitečných údajů a nástrojů. Zahrnuje jména a funkce statutárních zástupců, nechybí vlastníci, včetně velikosti vlastnického podílu, nebo dceřiné firmy, resp. firmy, v nichž má daná firma podíl. Činnost firmy je vyjádřena nejen odvětvovou klasifikací OKEČ, ale také textem (včetně možnosti omezit výběr počtem registrovaných činností).

Creditinfo – Firemní Monitor je společným produktem firem Albertina data a Creditinfo Czech Republic. Albertina data, s.r.o. se angažuje v oblasti firemních informací již od roku 1991 a po celou dobu její firemní databáze patří k vedoucím na informačním trhu. Kromě ní se ve společnosti Creditinfo Czech Republic, s.r.o. kapitálově účastní také Creditinfo Group, které intenzivně rozvíjí služby kreditních informací po celé Evropě.

Creditinfo – Firemní Monitor na DVD se všemi svými daty a softwarovými funkcemi se může stát Vaším novým poradcem. Stačí nás kontaktovat, rádi s Vámi nezávazně prodiskutujeme možné přínosy pro Vás. 
www.albertina.cz, www.cicr.cz