Google překladač: English Deutsch
navštivte na www.StreamTech.tv

Letošní veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper 2009 nezůstal nic dlužen předchozím úspěšným ročníkům. Přestože ekonomické klima vykazuje známky globálního ochlazování, vysoké počty vystavovatelů i návštěvnost veletrhu jsou srovnatelné s loňským rokem, v číslech to znamená 767 vystavujících firem a 48 600 návštěvníků letošního Amperu. O úrovni veletrhu vypovídá také kvalita exponátů oceněných titulem Zlatý Amper 2009, které vám zde představujeme.

navštivte na www.StreamTech.tv

Měnič frekvence s nízkými emisemi harmonických „Low harmonic drive“.
ABB s.r.o.

Jedním ze současných trendů v oblasti moderních regulovaných pohonů je snižování spotřeby elektrické energie a zvyšování účinnosti. Téměř 60 % elektrické energie spotřebovávají elektrické motory pro pohon mechanických zařízení. Významných úspor lze dosáhnout nasazením pohonů regulovaných frekvenčními měniči, kdy se otáčky motoru přizpůsobí aktuálním požadavkům. Měniče ABB předvedené na veletrhu Amper představují zajímavou novinku v nabídce měničů kmitočtu. Jsou variantou měničů rekuperačních, s IGBT prvky v usměrňovači. Konstruktéři měničů frekvence došli na základě sledování trhu a potřeb zákazníků k velmi zajímavému závěru. Často se stávalo, že zákazníci kupovali rekuperační měniče frekvence čistě z důvodu nízkého obsahu harmonických, aniž by využívali jejich funkci rekuperovat energii zpět do sítě. Rozhodli se proto vytvořit měnič, který se bude vyznačovat nízkým obsahem harmonických, ale nebude mít schopnost rekuperace či brždění. Oproti jiným řešením než rekuperačním měničem je výsledkem velice kompaktní produkt, který nevyžaduje transformátor s více vinutími, filtry nebo další prvky pro potlačení harmonických. Dochází také k významným úsporám v nutné kabeláži a zastavěném prostoru.

navštivte naši reportáž z předávání Zlatého Amperu společnosti ABB na www.StreamTech.tv


Bezdrátový bezpečnostní systém JA-80 OASiS
Jablotron alarms a.s.

Bezdrátový bezpečnostní systém JA-80 OASiS je komplexní bezdrátové řešení nejen pro ochranu majetku a osob proti napadení a požáru, ale integruje v jednom jádru i funkce inteligentního řešení domu. Tento systém je navržen a certifikován podle platných norem EU a respektuje i nejnovější poznatky evropské legislativy. Certifikován je podle technické normy EN51131-1 do stupně zabezpečnení 2 dle vyhlášky o technických prostředcích k zabezpečení utajovaných informací dle NBÚ. Sourodé designové řešení jednotlivých prvků umožňuje jejich aplikaci i v náročných interiérech.

navštivte naši reportáž z předávání Zlatého Amperu společnosti Jablotron na www.StreamTech.tv


Výkonová dioda s měkkou komutací pro IGCT tyristory, typ DC 889-1100-45
Polovodiče a.s.

Prudký vývoj v oblasti výkonových polovodičových spínacích prvků (vypínacích tyristorů IGCT, tranzistorů IGBT) přináší i nové nároky na další důležité obvodové výkonové součástky - rychlé diody na pozici nulových, záchytných a ochranných diod. Výkonové polovodičové spínače se v poslední době rychle vyvíjely, ale diody až donedávna zůstávaly bez významnějších konstrukčních změn. Dioda musí „přežít“ velmi tvrdé dynamické děje, které jsou způsobeny rychlým spínáním nebo vypínáním tyristorů IGCT v aplikaci. Při této tvrdé práci si dioda současně musí uchovat vlastnosti, které po ní aplikátor požaduje, zejména soft faktor, velikost náboje zpětného zotavení, krátkou dobu zpětného zotavení, vysoké závěrné napětí. Hlavní a výjimečnou vlastností představované diody DC 889-1100-45 je schopnost odolat mezním provozním stavům. Například komutaci z propustného proudu 5 kA do závěrného napětí 3 kV se strmostí poklesu proudu 1 kA/µs, a to v celém rozsahu pracovních teplot. Nebo jiným komutačním podmínkám, kde nejsou překročeny mezní parametry a není překročen mezní ztrátový výkon závěrného zotavení, v tomto případě až 8 MW. Větší bezpečná pracovní oblast nových diod typové řady DC znamená i zvýšenou odolnost celého výkonového obvodu proti krátkodobému přetížení, a ve svém důsledku vyšší spolehlivost celku.
Současně s širokou bezpečnou pracovní oblastí si dioda uchovává příznivý soft faktor. Ten zaručí pozvolný pokles komutačního proudu diodou bez jeho nepřiměřeně strmé změny. To ve svém důsledku vede k omezení kmitů napětí na sériových indukčnostech obvodu.


MLA Bridge
Positronlabs s.r.o.

MLA technologie je dokonalou odpovědí na současné bezpečnostní hrozby. Poprvé v historii moderního IT můžete brouzdat najednou na internetu a zároveň zpracovávat vysoce citlivá data. Technologie MLA poprvé v historii garantuje, že vám žádné on-line napadení viry, spyware či jiným zákeřným software nehrozí. Ochrana vašich dat je stoprocentní a použitá technologie nemá žádná slabá místa. Základem unikátní technologie MLA je plně hardwarové zařízení MLA Bridge, které slouží ke slučování videosignálů z různých systémů. Cílem je slučování obrazů jednotlivých aplikačních oken poskytovaných více systémy, zobrazovaných zpravidla na více monitorech, do obrazu jednoho a jeho zobrazení na jediném monitoru, a zpětně pak automaticky přesměrovat vstupy od jediné sady klávesnice a myši právě do toho systému, jehož aplikační okno si uživatel na obrazovce zvolil. Výhody systému, který slučuje dva samostatně pracující počítače do jednoho komunikačního rozhranní spočívají zejména v absenci jakéhokoli software, který by mohl sloužit jako nebezpečné prostředí pro škodlivý kód vůči vašim systémům a v totálním oddělení a neprostupnosti zdrojových systémů
Zařízení MLA Bridge sestává ve verzi 1.3 ze dvou desek: video desky a tzv. řídící desky. Úkolem video desky je vlastní slučování vstupních DVI signálů do jednoho výstupního DVI signálu. Řídící deska slouží k automatizovanému přesměrování uživatelských vstupů od klávesnice a myši do aktivního systému.


Lineární motor 1FN6
Siemens s.r.o.

Mezi hlavní přednosti lineárního motoru 1FN6 patří vysoká dynamika, mimořádná přesnost a bezúdržbový provoz garantovaný absencí magnetů v sekundární částí motoru. Lineární motory 1FN6 nabízejí širokou škálu jmenovitých sil a rychlostí – jmenovitá síla se pohybuje v rozsahu od 235 do 2 110 N, špičková síla od 900 do 8 800 N, maximální rychlost činí až 541 m/min. Vinutí a magnety jsou usazeny uvnitř primární sekce motoru, jednotka je vybavena vlastním chlazením a oddělenými konektory pro silový a signálový kabel. Sekundární sekce motoru má vrstvené provedení umožňující práci ve vyšších rychlostech.
Nový motor najde uplatnění zejména v aplikacích s dlouhými drahami pojezdů náročných na přesnost a dynamiku, pro které je původní technologie lineárních pohonů nevhodná z bezpečnostních či ekonomických důvodů. Motor 1FN6 je určen například pro manipulační a spojovací osy v oblasti výrobních a obráběcích strojů nebo pro vysoce dynamické a přesné podávací osy v řezacích strojích s vodním, resp. laserovým paprskem. Motory jsou dále vhodné pro použití v provozech s velkým množstvím železného odpadu, protože sekundární část motoru bez magnetů jej nepřitahuje.

Několik zajímavých videí společnosti Siemens uvidíte na www.StreamTech.tv

videa z předávání ocenění Zlatý Amper uvidíte na www.StreamTech.tv