Google překladač: English Deutsch

Skončilo betatestování nového SolidWorks 2009 a je na čase se podívat, jaké novinky a změny tato verze přináší. První, čeho si uživatelé povšimnou již během instalace, je změna názvů. Napříště se již nesetkáme se SolidWorks Office Premium, to nahradí SolidWorks® Premium a skupina produktů COSMOS dostala se změnou i nový název „SolidWorks® Simulation“.

Uživatelské vlastnosti
V Solidworks 2009 doznává změny především práce s uživatelskými vlastnostmi. Pomocí editoru je možné vytvořit přehledné a intuitivní formuláře s výběrovými poli, seznamy, zaškrtávacími políčky atd., odlišné pro díly, sestavy a výkresy.

Knihovny materiálů
Vývojáři se zaměřili na sjednocení ovládání. Knihovna materiálů je nyní společná pro díly i simulace. Nastavení barev a textur se kompletně přesunulo do „Vzhledu“, zobrazení dílu je tak jednotné při zapnutém i vypnutém RealView nebo při použití PhotoWorks. Pro potvrzení nebo zamítnutí libovolné nabídky slouží Enter a Esc.

Skicování nástroje
Práci ve skicách rozšiřuje možnost práce zadat nulovou vzdálenost prvků, měnit orientaci kóty a zadávání záporných hodnot. Zcela novou vlastností je křivka definovaná rovnicí y = (f)x, dovolující zadat i složité výrazy.

Čidla a zobrazení chybějících vazeb
Nové funkce, které prostupují celým prostor SolidWorks jsou čidla a zobrazení chybějících vazeb. Čidla upozorňují uživatele na dosažení nastavené hodnoty v rozměru dílu, jeho hmotnosti, překrytí dílu v sestavách nebo velikosti napětí v simulacích. Ty pak mohou vyvolat poplach, který okamžitě upozorní konstruktéra na sledovanou skutečnost. Při návrhu běžně dochází k odstraňování částí skic, ploch a hran dílů, na která jsou vytvořeny vazby. Při úpravě takto přerušené vazby program zobrazuje náhledy původní na entity.

Plechové díly
Zásadní pokrok zaznamená ten, kdo často navrhuje plechové díly. Zcela přepracovaný nástroj „Převést na plechový díl“ dovoluje převést tvarově složité těleso na plechový díl. Uživatel postupně vybere, které hrany se mají převést na ohyby, které nastřihnout na parametry plechu. Nástroj automaticky poté vytvoří plechový díl.

Svařence
Stejně tak velký pokrok pocítí konstruktéři používající svařované konstrukce. Při vytváření svařovaného prvku se používají tzv. „Skupiny“, které dovolují nejen lépe a rychleji řídit použitý profil, ale především umožňují vytvořit výsledný svařenec v menším počtu kroků.

Speedpak
Při práci s velkými sestavami uživatelé zaznamenají nejen vyšší výkon, větší možnosti práce s odlehčenými díly, ale především pak nový nástroj SpeedPak. Ten umožňuje vytvořit novou konfiguraci, ve které lze vybrat určité plochy nebo díly, na kterých jedině bude možné ve velkých sestavách vytvářet vazby. Tak lze zásadním způsobem snížit náročnost velkých sestav a zrychlit práci s nimi.

Kusovníky
Významné zlepšení se objevuje v kusovníku. Ten je možný zobrazovat přímo v sestavě, dokonce i ve vícetělesových dílech. Další funkce a možnosti jsou při rozkládání sestav v kusovníku a práci se záznamy.

Výpočty a simulace
Zásadním přínosem pro výpočty a simulace v SolidWorks Simulation je možnost použití kompozitních materiálů. Ty nabízí velký rozsah nastavení směru vláken, síly a počtu vrstev a celou řadu dalších parametrů souvisejících s kompozity.

Přání uživatele na prvním místě
Z přehledu novinek uvedených pro SolidWorks 2009 plyne, že se vývojářům daří naplňovat přání uživatelů na vyšší výkon, zlepšení používaných nástrojů a rozšíření možnosti nasazení.

Petr Lstiburek
www.3epraha.cz

Vyzkoušejte systém SolidWorks 2009 na nadcházejícím semináři:
Zaregistrovat se můžete na adrese www.solidworks.de/2009-tt-technika-nl2/