Google překladač: English Deutsch

Zástupci firmy ZAT a.s., společně s dalšími 15 českými firmami, dnes podepsali memorandum o spolupráci při výstavbě jaderných elektráren budovaných ruskou státní korporací ROSATOM v Ruské federaci, České republice a dalších zemích, v nichž koncern působí. Společnost ZAT a.s. má tak možnost realizovat transfer špičkových technologií a školení specialistů na projektech koncernu a spolupracovat při výrobě, montáži a výstavbě jaderních elektráren s nejmodernějšími reaktory typu VVER. Společnost ZAT a.s. se také uchází o podíl na investiční a technologické přípravě výstavby jaderné elektrárny Temelín.

ZAT_Ing._Ivo_Tich

Memorandum mezi českou energetickou společností ZAT a.s. a firmou Rusatom Overseas,100% vlastněnou koncernem ROSATOM, stvrdili dnes svým podpisem Kirill Komarov, zástupcegenerálníhořediteleskupiny ROSATOM a VladislavaČesáková a Ivo Tichý, členovépředstavenstvafirmy ZAT a.s.
Podepsání memoranda proběhlo v rámci Fóra dodavatelů jaderného průmyslu - ATOMEX Europe, které v České republice pořádá již po třetí právě ruská státní korporace ROSATOM.
Koncern ROSATOM v současné době úspěšně staví řadu jaderných bloků v Ruské federaci i dalších zemích. Do budoucna plánuje rozvíjet program výstavby jaderných bloků také ve třetích zemích. Podle KirillaKomarova proto hledá pro zajištění dodávek spolehlivé mezinárodní partnery schopné zajistit výrobu vysoce kvalitních a konkurenceschopných komponent. Vybraní čeští dodavatelé včetně firmy ZAT a.s. tak budou tvořit dlouhodobou stabilní výrobní základnu koncernu pro pokrytí dodávek pro výstavbu jaderných elektráren. Zároveň budou základem pro ošetření rizik a diverzifikaci dodávek pro výstavbu všech elektráren se špičkovými jadernými reaktory VVER.
„Podepsání memoranda o vzájemné spolupráci pří výstavbě jaderných elektráren mezi českou a ruskou stranou je pro nás obrovská příležitost uplatnit české know-how a zkušenosti v jejich plánované výstavbě doma i v zahraničí. V dodávkách pro ruského partnera chceme uplatnit nejmodernější řídicí systémy ZAT pro řízení technologií primární a sekundární časti jaderných elektráren,“ konstatoval Ivo Tichý, člen představenstva společnosti ZAT a.s. (na obr.).

www.zat.cz