Google překladač: English Deutsch

Na výzvu pro podávání návrhů projektových záměrů v rámci pobídkového programu pro český průmysl ESA (Evropská kosmická agentura) podaly české firmy, univerzity a další instituce celkem 51 projektových návrhů. Byla to první výzva v programu určeného výlučně pro české firmy a celkový její rozpočet, tedy suma, o kterou se české firmy a řešitelské týmy uchází, činí dva a půl milionu eur.

„Ukazuje se, a počet přihlášených návrhů to dokazuje, že české firmy, univerzity a další instituce mají zájem o možnosti vesmírného výzkumu a chtějí se do něj aktivně zapojit. Jsme rádi, že se tak projevila naše přípravná podpora, kterou jsme českým organizacím poskytly prostřednictvím našich seminářů, workshopů nebo i osobních konzultací. Těm, kteří na tuto výzvu nestihli reagovat, nebo mají konkrétní zájmy, doporučujeme sledovat především naše webové stránky, kde o nových výzvách pro podávání návrhů pravidelně informujeme,“ říká doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ředitel CSO.

Zájemci podávali návrhy z následujících projektových kategorií, které po konzultaci s CSO stanovila ESA s ohledem na cíle pobídkového programu pro zapojení českých pracovišť do programových aktivit ESA:
· letový hardware, s upřednostněním aktivit spojených se základním vybavením družic, senzorů či obecných technologií s potenciálem jejich opětovného využití,
· výzkumné a vývojové aktivity, včetně studií proveditelnosti, vedoucí k softwarovým nebo hardwarovým produktům, službám nebo ověření technologií,
· přípravné aktivity (např. studie, formulace uživatelských požadavků, průzkumy trhu) podporující českou konkurenceschopnost v povinných a volitelných programech ESA, kterých se Česká republika účastní.

Další tendry ESA otevřené i pro Českou republiku byly vyhlášeny v programech GMES Space Component (Global Monitoring for Enviroment and Security, Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) a Meteosat Third Generation, programu na vývoj třetí generace geostacionárních meteorologických družic řady Meteosat.

V současné době čeští uchazeči mohou podávat návrhy projektových záměrů také v rámci volitelného programu ELIPS (European Programme for Life and Physical Sciences and Applications in Space), který se zaměřuje na výzkumné projekty v rámci Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

www.czechspace.cz