Google překladač: English Deutsch
Spojení Ostrava – Praha rychlovlakem Pendolino za méně než 3,5 hodiny

Bezkonkurenčně nejrychlejší spojení na trase Ostrava – Praha plánují nabídnout cestujícím České dráhy od zahájení platnosti nového jízdního řádu 2005 / 2006. Od poloviny prosince by tak po úspěšném ukončení schvalovacího procesu měly rychlovlaky Pendolino Českých drah až 4x denně v každém směru spojit obě metropole za dobu kratší než 3,5 hodiny. Vlaky by přitom měly být provozovány jako zcela nový produkt s tím, že nejrychlejší spoje by 350 kilometrovou vzdálenost mezi oběma městy mohly překonávat dokonce za dobu 199 minut – tedy za 3 hodiny 19 minut.

pendolino_1.jpg

Josef Bazala, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, k připravovanému rychlému spojení na tiskové konferenci v Ostravě poznamenal: „Ostravsko představuje pro České dráhy klíčový region z hlediska nabídky našich služeb zákazníkům. Trasa Ostrava – Praha je nejatraktivnějším přepravním směrem v České republice s dominantním postavením železniční dopravy. Je proto logické, že hodláme tuto pozici dále rozvíjet a nabídnout našim zákazníkům nejlepší služby zcela bezkonkurenční úrovně.“

V případě úspěšného schválení k pravidelnému provozu plánují České dráhy nasadit vlaky Pendolino mezi Ostravou a Prahou v pravidelném taktu – jako zcela nový zákaznický produkt. To znamená, že vlaky Pendolino jedoucí mezi severní Moravou a hlavním městem by měly být provozovány pod speciální značkou, která by měla cestující jasně upozorňovat na to, že se jedná rychlý spoj s vysokou úrovní zákaznických služeb provozovaný soupravou Pendolino. Součástí takto nastaveného produktu budou i další specifické aspekty komunikace se zákazníky – jako například zvláštní vlakový personál či specifická marketingová kampaň.

Provoz vlaků Pendolino se bude zároveň opírat o několik základních pilířů, které budou zákazníkovi garantovat určitou úroveň poskytovaných služeb. Mezi tyto pilíře by měla patřit například: garantovaná cestovní doba, zastávky vlaku pouze v důležitých administrativních a správních centrech či spektrum dalších doplňkových služeb. Součástí bude také atraktivní cena, která by měla zajistit širokou dostupnost nově připravovaného produktu Českých drah, a.s., a dále posílit pozici národního železničního přepravce v oblasti osobní přepravy.

Nabídkou spojení za dobu kratší než 3,5 hodiny se zároveň České dráhy vyhoupnou na pomyslné první místo z hlediska rychlosti přepravy cestujících mezi Ostravou a Prahou. Spojení center obou měst totiž za takto krátkou dobu nenabízí ani letecká doprava (při započtení časů nezbytných na transfery mezi centry měst a letištěm a na odbavení na letišti) – kdy navíc při nasazení vlaků Pendolino budou České dráhy schopny letecké dopravě plně konkurovat i z hlediska přepravního komfortu. Do budoucna se tak nabízí možnost jednání mezi Českými drahami a Českými aeroliniemi o případném společném provozu některých spojů mezi Ostravou a Prahou. Obdobná spolupráce dnes funguje například ve Švýcarsku, kde tamní dráhy SBB nabízejí společné spoje s leteckým dopravcem Swiss provozované například mezi letištěm v Curychu a Ženevou či Basilejí.


O svezení s Pendolinem je zájem – během 5 měsíců zkušebního provozu s ním jelo více než 150 tisíc cestujících

Již více než 150 tisíc cestujících se za prvních pět měsíců zkušebního provozu svezlo vlaky Pendolino na trase mezi Prahou a Děčínem. Ty od loňského prosince jezdí denně na rychlíkových spojích R 772 a R 777 mezi oběma městy a o svezení údolím Vltavy a Labe je stále eminentní zájem – především o víkendu, kdy jízda vlakem Pendolino patří mezi oblíbené víkendové atrakce.

Kromě zkušebního provozu s cestujícími probíhal v prvním pololetí letošního roku na trati Praha – Děčín – Dolní Žleb také zkušební provoz bez cestujících s cílem otestovat vlaky Pendolino při vyšší rychlosti - především v obloukových úsecích s využitím technologie tzv. nuceného naklápění. Tyto zkoušky byly v měsíci květnu úspěšně zakončeny a vlaky Pendolino tak budou následně moci oproti klasickým soupravám vozů tažených lokomotivou výrazně zkrátit cestu mezi Prahou a severními Čechami.