Google překladač: English Deutsch

Největší český letecký dopravce - České aerolinie (ČSA) - vybuduje v Praze nové opravárenské centrum, které zaměstná až 400 vysoce kvalifikovaných leteckých mechaniků a dalších specializovaných profesí. Investice do výstavby a vybavení nových linek údržby představuje 1,35 miliardy korun. "Projekt nového opravárenského centra vychází z dlouhodobých strategických plánů ČSA v oblasti rozvoje technické základny pro údržbu a opravy letadel a jejich komponentů v blízkosti mezinárodního letiště Praha - Ruzyně," říká Jaroslav Tvrdík, prezident ČSA, a doplňuje: "V rámci projektu rozšíříme naše stávající aktivity v oblasti servisu moderních dopravních letadel a rovněž zavedeme zcela nové služby, zejména v souvislosti s údržbou nových generací letadel typu Boeing či Airbus." Údržba letadlové techniky patří k nejsložitějším činnostem v oboru letecké přepravy. Nedílnou součástí projektu nového opravárenského centra je proto také zavedení moderního počítačového systému pro řízení všech souvisejících aktivit. České aerolinie budou své nové pracovníky školit ve vlastním výcvikovém středisku, které je akreditováno podle mezinárodních předpisů pro výcviková střediska v letectví.
www.dashofer.cz/?sekce=3&uroven=1&obsah=8