Google překladač: English Deutsch

České aerolinie úspěšně prošly auditem mezinárodní letecké organizace IATA (International Air Transport Association) a jsou na špičce mezi světovými leteckými společnostmi v oblasti bezpečnosti. Auditní program IOSA (IATA Operational Safety Audit Programme) prověřuje bezpečnost a kvalitu provozu leteckých společností. Společnosti zapojené do programu musí prokázat plnění rozsáhlých požadavků mezinárodních standardů provozní bezpečnosti a kvality. České aerolinie splnily ve všech směrech klíčové požadavky standardů a audit absolvovaly bez jediného nálezu.

airbus_A320_03.jpg

„Hloubková kontrola prozkoumala 661 provozních parametrů bez jediného nálezu. Prokázali jsme, že splňujeme nejpřísnější bezpečnostní předpisy a patříme k nejbezpečnějším společnostem světa,“ dodal Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva a prezident Českých aerolinií.

Hlavním cílem programu IOSA je systematické zvyšování bezpečnosti leteckého provozu, a to pomocí sjednocení způsobu hodnocení provozního řízení a kontrolního systému společností. Takovýto jednotný systém zajišťuje stejnou minimální úroveň bezpečnosti a kvality v oblasti provozu leteckých společností a dále poskytuje porovnatelné údaje o jejich fungování.

Standardy IOSA, jako jeden ze způsobů zvyšování bezpečnosti a kvality provozu, jsou též vyžadovány aliancí SkyTeam, jejímž členem České aerolinie jsou. Program IOSA je mj. uznáván i Úřadem pro civilní letectví České republiky. "Zjištění auditu IOSA se shoduje s výsledky kontrol, které pravidelně provádí ÚCL u společnosti ČSA. Osobně jsem potěšen, že i výsledky auditu IOSA potvrdily vysokou úroveň bezpečnostních standardů v našem civilním letectví," uvedl ředitel ÚCL doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Kromě záruky bezpečnosti přináší zapojení do programu IOSA také redukci nákladů jak pro ČSA, tak pro dopravce, kteří s ČSA spolupracují např. na bázi tzv. code-share linek (společné linky provozované oběma dopravci), či pro další obchodní partnery (např. cestovní kanceláře).

Audit IOSA proběhl v Českých aeroliniích koncem září a prováděla jej americká společnost United PROS. Šest auditorů se zaměřilo na letový provoz, pozemní provoz, přepravu zboží, údržbu, ochranu před protiprávními činy, výcvik a systém řízení společnosti. Auditoři nekonstatovali ani jednu neshodu (finding), což lze považovat za excelentní výsledek, a to v celosvětovém měřítku. Takovýto výsledek odráží dlouhodobé úsilí Českých aerolinií v oblasti bezpečnosti a kvality a vypovídá o vysoké úrovni provozních činností a profesionalitě zaměstnanců.

Auditní program IOSA je povinný pro všechny členské dopravce mezinárodní letecké asociace IATA. Společnosti musí audit absolvovat do konce roku 2005, přičemž audit může provádět pouze jedna ze 7 organizací akreditovaných IATA.
www.csa.cz