Google překladač: English Deutsch

Ve čtvrtek 14. prosince 2006 se v reprezentativních prostorách Betlémské kaple v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů devátého ročníku Ceny Siemens, kterou uděluje společnost Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol ČR. Předání cen proběhlo za účasti ministryně školství PhDr. Miroslavy Kopicové, náměstka ministryně školství prof. PhDr. Petra Matějů, Ph. D., rektorů a prorektorů českých technických univerzit a dalších významných osobností z oblasti vědy a výzkumu a zástupců firmy Siemens.

12016_Sie$HRw$Bann$Internsh.jpg

V dosavadních devíti ročnících Ceny Siemens bylo oceněno 140 laureátů. Ve formě stipendií a finančních odměn Siemens podpořil mladé talentované vědce částkou převyšující 4 milióny korun.

V devátém ročníku Ceny Siemens byly hodnoceny tyto kategorie: cena za výzkum, cena za doktorskou práci a cena za diplomovou práci. Z rukou generálního ředitele a reprezentanta skupiny Siemens v České republice, Ing. Pavla Kafky, obdrželi ocenění studenti nejen stipendia a finanční odměny, ale také pamětní medaili Siemens. Jejím autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Pro přihlášení do soutěže je nutné splnit přísná kvalitativní kritéria. Vítězné práce vybírá porota složená z prorektorů pro vědu a výzkum českých technických univerzit a ze zástupců společnosti Siemens. I díky tomu se Cena Siemens stala jednou z nejprestižnějších soutěží svého druhu. V letošním roce porota hodnotila téměř stovku vynikajících prací. „Vybrat z mnoha desítek přihlášených prací ty nejlepší je velice obtížné“, potvrzuje předseda komise a prorektor pro vědu a výzkum ČVUT prof. Ladislav Musílek. Do jubilejního desátého ročníku budou moci studenti své práce přihlašovat již od března 2007.
Společnost Siemens považuje podporu vzdělání a spolupráci se školami za jednu ze svých priorit. Cena Siemens je součástí širokého spektra aktivit, mez i něž dále patří například spolupráce na výuce, vedení diplomových prací, nabídka stáží, pořádání vzdělávacích akcí pro studenty, sponzoring vědeckých inkubátorů, vybavení speciálních laboratoří a podpora studentských organizací.

Více informací o Ceně Siemens a seznam oceněných najdete na internetové adrese www.siemens.cz/cenasiemens