Google překladač: English Deutsch

Mezinárodní společnost Bureau Veritas, lídr na trhu inspekcí a certifikací podle norem ISO, se v Česku rozděluje od 1. ledna 2020 na dvě samostatné firmy. Jedna se zabývá výhradně certifikačním byznysem, druhá firma bude provádět technické inspekce a poskytovat školící a poradenské služby. Rozštěpením společnosti vznikly dva právní subjekty – BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o a BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

jakub kejval2

Důvody rozdělení Bureau Veritas
Důvod rozdělení společnosti vysvětluje generální ředitel Jakub Kejval následovně. „Jako první v našem oboru v Česku jsme vyhověli novým akreditačním pravidlům. Podle nich totiž nelze vykonávat certifikační aktivity a poradenství v oblasti BOZP pod hlavičkou jednoho právního subjektu. Rozštěpení společnosti nám zároveň umožňuje posílit naše poradenské a školící aktivity pro několik klíčových oblastí – jde zejména o potravinářství a zemědělské komodity, energetický management, kybernetickou bezpečnost nebo ochranu zaměstnanců před riziky na pracovišti. V těchto segmentech nás dosud akreditační pravidla svazovala a nyní budeme moci nabídnout mnohem komplexnější služby," objasňuje důvody změn Jakub Kejval, generální ředitel Bureau Veritas a jednatel obou společností.

O Bureau Veritas
Bureau Veritas zaměstnává v Česku přes 100 profesionálů. Celosvětově působí ve 140 zemích, kde má síť 1 500 kanceláří a laboratoří. Pracuje v nich více než 80 tisíc zaměstnanců, kteří se starají o více než 400 tisíc klientů.