Google překladač: English Deutsch

Dostanete-li dva protichůdné příkazy, splňte je oba.