Google překladač: English Deutsch

V této chvíli se zdá být malým obchodním segmentem, ale zaznamenává působivý růst a slibuje ještě větší rozvoj do budoucna. Obchodní oddělení Profesionální systémy Blaupunkt se během posledních několika málo let postupně vyvíjelo a nyní ukazuje dobré vyhlídky na nových trzích. Jde o segment produktů pro užitková vozidla. Značka Blaupunkt již vévodí trhu výbavy kamionů a autobusů audio a videosoustavami i navigačními systémy.

vobr258_1.jpg

Začlenění systémů stanovení polohy a navigace do soustavy řízení parků užitkových vozidel pomocí mobilní komunikace se stává stále důležitějším. Od té doby, co doprava nepřetržitě zápasí s minimálními výkony, se tento sektor zajímá o optimalizovanou a efektivní administrativu a řízení vozidel.
V budoucnu získá na důležitosti také on-line výměna údajů pro analýzu využití vozidel. Tyto dva stěžejní faktory, analýza a diagnostika účinného řízení a využití, pomohly na svět novému termínu: telematika kamionů. První zařízení s využitím telematiky již Blaupunkt dodal výrobcům užitkových vozidel MAN a SCANIA. Současně s tím začaly práce na dalších vývojových projektech.

Stále populárnějším je pořídit si užitkové vozidlo na leasing. Pronajaté automobily představují více než polovinu prodejů v Německu. Výrobce se tak nyní více zajímá o udržování vozidel v co nejlepším stavu. Pronajaté kamiony tak mohou být povolány na servis v případě potřeby a nikoliv až při příští pravidelné prohlídce. Dále mohou být po vypršení leasingu převzaty zpět s bonusem za pečlivé zacházení. To však znamená mít přístup do palubního počítače ve vozidle a zajistit přenos údajů z něj k provozovateli, dopravní společnosti, servisního střediska výrobce užitkových vozidel nebo leasingové společnosti. Aby to bylo možné, Blaupunkt spolupracuje s množstvím různých systémových partnerů - například OHB Teledata AG a Gedas GmbH. OHB vyvíjí rozhraní pro výměnu dat mezi hlavními jednotkami sběrnic CAN a řízením vozového parku. Gedas je internetový provider, jenž zpracovává vysílané údaje tak, aby splnily specifické požadavky zákazníků. Blaupunkt dodává potřebné „terminály“ pro přístrojové desky - buď FleetCommander nebo jednu z jednotek TravelPilot DX-V Professional či DX-R4 Professional. Právě toto vybavení lze již nalézt v seznamu příslušenství u firem MAN a SCANIA. Na přání je lze namontovat do kamionu přímo ve výrobním závodu. Podobné projekty s ostatními výrobci užitkových vozidel se již připravují nebo jsou v jednání.

Pro přepravce se může také ukázat zajímavým řízení dat vozidla a vozového parku. Nejdůležitější otázky, na které lze snadno odpovědět poté, co se údaje o poloze a statutu vozidla vyšlou do centrálního řídicího střediska, jsou: v kterém konkrétním bodě trasy se v daném okamžiku nalézají kamiony a co přepravují. Když dispečer přijme operační údaje o kamionu, je možné určit, která vozidla jsou provozována nejefektivněji. Právě takové informace může poskytnout telematika kamionů, kterou nabízejí Blaupunkt ve spojení s firmami OHB a Gedas.

Jakákoliv nová použitá technologie se musí být schopna přizpůsobit zvláštním požadavkům zákazníků. Díky obchodní jednotce „Professional Systems“ se Blaupunkt nepovažuje za velkosériového výrobce, nýbrž spíše za dodavatele individuálních systémových řešení. Blaupunkt již dodal zákaznicky střižené systémy na řízení vozového parku pro velký počet zajímavých klientů. Patří k nim například 1100 automobilů ANWB a Nizozemského autoklubu nebo 3800 servisních vozidel provozovaných například AA a Britskou automobilovou asociací. Poté, co bylo systémem pro řízení vozového parku v Paříži vybaveno 1400 vozidel taxi, vzbuzuje tento systém stále větší zájem v ostatních velkých evropských metropolích.

Navigace v užitkových vozidlech je daleko víc než jen naváděním po trase. Profesionální řidiči kamionů se často nemusí ptát, jak a co mají učinit. Doplňkové funkce činí systémy ještě zajímavějšími. Například monitory zobrazují nejen mapu trasy, ale rovněž obraz snímaný kamerou na zádi automobilu. Ve vozidlech Faun pro odvoz odpadu komunikují navigační systémy Blaupunkt s elektronickým sledováním naplánované trasy. To znamená, že pravidelné řidiče mohou snadno nahradit nezkušení kolegové. Jsou totiž samočinně naváděni po shodné trase.

Již dlouho předtím, než navigace začala být populární také v užitkových vozidlech, si Blaupunkt vybudoval dobrou pozici v oboru díky audiosoupravám pro kamiony. Tato zařízení pracují s napětím 24 voltů, tedy se shodným jako na palubě kamionu. Nyní Blaupunkt nabízí zvlášť pro kamiony dvě audiosoupravy: Calais TRC 41 a Rotterdam TRD 41. Ta první je vybavena kazetovým přehrávačem, druhá obsahuje CD přehrávač. Obě jednotky jsou vybaveny pro příjem vysílání na velmi krátkých, středních a dlouhých vlnách. Dále zahrnují tak užitečné funkce jako Radio Data System a Travelstore. Když je zaznamenán telefonní hovor, audi-osouprava samočinně sníží hlasitost. Uvedená zařízení nabízejí přesně to, co řidiči kamionů potřebují na cestě.

Systém pro autobusy však vyžaduje ještě více rozmanitostí. Blaupunkt proto vyvinul špičkové řešení pro tento segment - multimediální systém „Professional Line“ pro zájezdové autobusy. Jeho srdcem je centrální operační terminál, který řidič používá pro ovládání všech propojených prvků audio, video a navigace. Tato jednotka nabízí pestrou škálu multimediálních možností. V tomto segmentu výrobků patří vedoucí pozice na evropském trhu právě značce Blaupunkt.
http://www.bosch.cz