Google překladač: English Deutsch

Odborná konference s mezinárodní účastí se koná 28. a 29. listopadu 2006. Místo konání: Praha 2; Hotel Novotel, Kateřinská 38. Závazek, že v r. 2010 vyrobí Česká republika nejméně 8 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, je ambiciózní a není jisté, zda se ho podaří splnit. Odborníci se většinou shodují, že vzhledem ke geografickým podmínkám je u nás v oblasti obnovitelných zdrojů největší potenciál právě ve využití biomasy. Potenciál biomasy je značný, nyní se jedná o to, jakým způsobem ho dokážeme využít. Bioplyn je oproti biomase relativně novým tématem, o to zajímavějším, že kromě energetického potenciálu se prostřednictvím bioplynových stanic řeší i problematika využití biologicky rozložitelných odpadů a recyklace živin.

logo-konference-biomasa-bioplyn.jpg

Bioplynové stanice jsou v mnoha okolních zemích hitem posledních let a rovněž u nás se v současnosti začínají budovat. Také tento nový obor má v podmínkách ČR významný potenciál. Hlavní témata: dostupný potenciál výroby biomasy a bioplynu a jeho současné využití, legislativa, praktické zkušenosti, aktuální politická podpora, výkupní ceny elektřiny, zelené certifikáty, emisní povolenky, problematika připojení do soustavy, aktuální zkušenosti se spalováním biomasy a výrobou elektřiny a tepla, zdroje biomasy – pěstovaná biomasa, dřevní odpad, štěpka, ekonomické zhodnocení, zdroje bioplynu – zemědělství, komunální odpad, průmyslový organický odpad, současná technologie a inovace využití biomasy a bioplynu, komunální bioplynové stanice, kogenerace, financování spaloven na biomasu a bioplynových stanic (fondové - operační programy EU, státní dotace, komerční financování), domácí a zahraniční zkušenosti, případové studie.
http://biom.cz, http://www.bids.cz