Google překladač: English Deutsch
T+T 3/2009

Ocenění Prix Elektro Expo Bratislava 2009 získal exponát "Dynamické osvetlenie prechodu pre chodcov FLICKER". Vystavovatel, Ing. Josef Sedlák, v něm soustředil poznatky z oblasti elektrotechniky, veřejného osvětlení i městské dopravy. Hlavní předností nového řešení je dynamický systém osvětlení, který zajišťuje vysoký efekt při malých provozních nákladech.

Jaká je situace v praxi
Každý večer chodím domů z nádraží pěšky. Cesta vede podél hlavní silnice, kterou musím překonat, abych se dostal ke svému domu. Ačkoli silnici křižuje hned několik přechodů pro chodce, jen jeden je osvětlený – přes něj chodí celá čtvrť, po ostatních přechodech (takřka neviditelných) přecházejí pouze osoby s výrazně sníženým pudem sebezáchovy. Trvale osvětlený přechod je pro obyvatele velkým přínosem, vývoj ale kráčí kupředu velmi rázně krize nekrize a již se nabízí možnost ještě výhodnější.
Představte si přechod pro chodce, který je permanentně nasvícen LED osvětlením nastaveným na nízkou intenzitu a v pravidelném intervalu výrazně zabliká. Jakmile vstoupíte do prostoru přechodu, prudce se zvýší intenzita stálého osvětlení až do doby, než budete bezpečně na protějším chodníku. Přesně tak funguje dynamický systém osvětlení přechodů pro chodce FLICKER.

Výhody pro všechny zúčastněné
Pokud jste provozovatelem tohoto osvětlení, můžete podle konkrétní aplikace volně měnit a nastavovat všechny parametry: intenzitu osvětlení aktivního přechodu, intenzitu osvětlení přechodu "vyčkávajícího", možnost plynulého stmívání osvětlení, sílu a frekvenci záblesků apod. Pokud jste řidič, podle pravidelného blikání poznáte, že se blížíte k přechodu pro chodce, máte dobrý přehled o pohybujících se chodcích a snadno přizpůsobíte jízdu momentálním podmínkám. Jako chodec zdálky vidíte (a to i v případě, že jste na místě poprvé) kde se dá bezpečně přejít a neriskujete přebíhání silnice mimo přechod.

Slovem odborníka
O posouzení "Dynamického osvětlení přechodu pro chodce FLICKER" byl požádán Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD ze Slovenské univerzity v Bratislavě, jeho verdikt zní následovně: „Uvedený model je veľmi sofistikovaným riešením moderného osvetlenia priechodu pre chodcov. Vykazuje známky originality. Prevyšuje dosiaľ používané systémy z viacerých hľadísk:
1. Spĺňá všetky normatívne požiadavky na osvetlenie priechodov pre chodcov. Je v súlade s normami STN EN pre verejné osvetlenie.
2. Šetrí elektrickú energiu. V pokojovom stave pracuje v impulznom režime s nepatrnou spotrebou elektrickej energie, ale vodičov napriek tomu upozorňuje na prítomnosť prechodu a teda na zvýšené nebezpečenstvo.
3. Môže výrazne zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Pulzný režim vodičov upozorňuje veľmi dôrazne na to, že na prechode sa pohybuje alebo sa bude pohybovať chodec. Postupný pokles svetelného toku počas prítomnosti chodcov na prechode ich súčasne upozorňuje na nutnosť v čo najkratšom čase prechod opustiť.
4. Je možné meniť režimy spínania a osvetlenia. To umožní optimalizovať systém s ohľadom na osobitosti tej ktorej križovatky.
5. Je patentovo priehľadný. Nemám vedomosť o tom, že by boli aplikované či patentovo chránené podobné systémy v zahraničí.“

Nejen na papíře
Kvalitní návrh je jenom začátek úspěchu a ani odborná ocenění nejsou zárukou uvedení teorie do praxe. Namístě je tedy otázka, kdy se dočkáme prvních FLICKRů v našich ulicích. Podle Ing. Josefa Sedláka, který vede jednání s městskými zastupitelstvy na Slovensku i v České republice budou v jarních měsících instalovány systémy osvětlení FLICKER v Košicích, Bratislavě, Liptovském Mikuláši, Ostravě a Brně. Na těchto vzorových projektech se budou optimalizovat režimy osvětlení a získávat zkušenosti pro další aplikace.

www.seak.sk