Google překladač: English Deutsch

Baumit Nanopor omítka spojuje vlastnosti vysoce kvalitní silikátové omítky (otevřené póry, dobrá difúze vodní páry, dlouhá životnost) s nejnovějším vývojem nanotechnologie z výzkumné laboratoře Baumit. Povrch Baumit Nanopor omítky vykazuje nízký elektrostatický náboj a je mikroskopicky hladký, takže organické i anorganické částečky nečistot mají ztížené možnosti se na něm uchytit. Přírodní síly jako UV záření, vítr, déšť a sníh, stejně jako i kolísání teplot vyvolávají navíc požadované „odvětrávání“ částic nečistot na povrchu.

nanopor.jpg

I těch několik málo cizích částic, které je ještě zachyceno na omítce, tak ztrácí spojení k podkladu a je odstraněno přirozeným způsobem. Díky samočisticímu efektu na povrchu zůstává omítka Nanopor trvale čistá a krásná. Nanopor omítka díky svému velmi rychle schnoucímu povrchu snižuje i při nepříznivých podmínkách riziko napadení řasami a houbami. Povrch fasády zůstává přirozeně čistý a trvale krásný. Jasnost barev zůstává zachována, a dům po léta září ve svém původním lesku.
Více o produktu: www.baumit.com