Google překladač: English Deutsch

Léto, slunce, sluneční svit ačkoli po nich tolik toužíme během zimních měsíců, když konečně nastanou, jsou nám na obtíž. Obzvláště moderní domy z lehkých konstrukcí a administrativní komplexy z oceli a skla, s průhlednými průčelími vytvářejícími skleníkový efekt, se mohou ze dne na den změnit v saunu. Materiál MicronalR PCM SmartBoard firmy BASF nabízí řešení tohoto problému. Speciálních vlastností inovativního sádrokartonu bylo dosaženo díky surovému materiálu MicronalR PCM, mikroobalovému pohlcovači latentního tepla, který je založený na parafinovém vosku absorbujícím nadbytečné teplo.

BASF-Mikrokapseln.jpg

Účinnost materiálu Micronal PCM jako teplotní ochrany způsobuje fyzikální jev, který vzniká při změně skupenství vosku z tuhého na kapalné. Během této změny skupenství se spotřebuje velké množství tepelné energie (známé jako latentní teplo), aniž by se změnila teplota samotného materiálu. Je to stejný efekt zpříjemňující náš život jako když se během horkých letních dní kostky ledu rozpouštějí v nápoji a absorbují velké množství tepla, čímž, udržují nápoj dlouho chladný.
Přirozeně, teplota v soukromých domech a kancelářích nemusí být až tak ledová a proto si vývojový technici firmy BASF vybrali místo vody materiál, který na sebe váže latentní teplo (též známé jako materiály změny skupenství – „phase change materials“ – PMC) velmi čisté parafinové vosky a optimalizovali jejich bod tání tak,aby se hodil pro specifické účely klimatizování budov.Při tání dochází k absorbci velkého množství tepla z okolí, čímž se zabrání dalšímu zvyšování teploty v místnosti. V noci, kdy vnější teplota znovu poklesne, se navázané teplo v průběhu tuhnutí vosku opět uvolní a pohlcovač tepla je připravený na další letní den.
Tolik, co se týče teorie. Problém spočívá v praktických aspektech: jak se dá tající vosk bezpečně integrovat do stavebních materiálů jako je omítka, malta, anebo sádrokartonové desky? „Našim řešením je mikroobalování,“ odpovídá Marco Schmidt z oddělení Funkčních polymerů firmy BASF. „Obalíme mikroskopicky malé kapky vosku do prakticky nezničitelného pouzdérka z akrylového polymeru, který odolá i vrtání a pilování. Vosk z neproniknutelné kapsle nemůže vytéct a výrobky Micronal R PCM přitom splňují veškeré předpisy, a to jak stavební, tak co se týče životního prostředí.“ S velikostí částice jen několika mikrometrů se maličké kapsle mohou lehce včlenit – buď jako disperzní částice anebo jako prach – do omítek a malty, v závislosti na materiálu je možný obsah 20 až 40 procent materiálu Micronal R PCM. S hotovou sádrokartonovou stěnou SmartBoardTM se pracuje velmi lehce: i když je pouze 1,5 cm silná, každý čtvereční metr obsahuje přibližně tři kilogramy materiálu MicronalR PCM a jeho tepelně- izolační vlastnosti korespondují s vlastnostmi cihlové stěny tloušťky 12 cm. Takže nejde ani tak o sádrokarton, spíše je důležitý funkční prvek budovy, který aktivně vylepšuje vnitřní prostředí.
Chladící účinek okolo 3 až 4 °C dosažený novátorskými výrobky PMC firmy BASF se téměř vyrovná efektu konvenčních klimatizačních systémů, jež jsou obvykle nastavené na vytvoření rozdílu teploty kolem 6 °C.Tím se vlastně klimatizační systémy stávají buď zcela zbytečnými, nebo přinejmenším se může snížit jejich výkon.

Zpracoval:Ing. Václav Matys