Google překladač: English Deutsch

Společnost BASF dne 3. 12. 2009 slavnostně otevřela svůj nový Systémový dům na výrobu systémových polyuretanových řešení na Slovensku. Přibližně 200 hostů z podnikatelské sféry, političtí činitelé, zákazníci i sousedé se zúčastnili slavnostního zahájení v nových prostorách nedávno dokončeného závodu BASF v Malackách nedaleko Bratislavy.

Slavnosti se jako čestný host zúčastnil i místopředseda vlády Slovenské republiky Dušan Čaplovič. Ve svém projevu zdůraznil, že přítomnost největší chemické firmy na světě BASF na Slovensku je „jasným signálem ekonomické atraktivnosti naší země“.
Nový Systémový dům společnosti BASF bude vyvíjet a vyrábět inovativní polyuretanové (PUR) systémy pro mnohé průmyslové odvětví. „Náš nový podnik nám umožňuje nabízet PUR systémové řešení přizpůsobené zákazníkům na míru v tomto atraktivně se rozvíjejícím regionu. Touto investicí, kterou jsme implementovali na vzdor krizi, chceme zdůraznit důležitost tohoto regionu pro BASF“, řekl na slavnostním otevření Jacques Delmoitiez, prezident BASF Polyurethanes. Je to další krok v kontinuální expanzi a posilování našeho vedoucího postavení na trhu s polyuretanem. Díky našim 35 Systémovým domům a podnikům na výrobu hlavních produktů jsme jediným výrobcem polyuretanu, který může svým zákazníkům na celém světě spolehlivě poskytnout lokálně vyrobené produkty“.
Dr. Uwe Hartwig, viceprezident skupiny BASF Polyurethanes Europe podtrhl ve svém projevu velký význam tohoto nového podniku pro koncepci systémových domů společnosti BASF orientovaných na poskytování služeb v oblasti polyuretanů. „Podobně jako všechny naše systémové domy i ten v Malackách bude mimo lokálního prodeje a výroby rychle a kompletně poskytovat svým zákazníkům i komplexní technické služby“. Prostřednictvím PUR řešení je BASF blízko k svým zákazníkům, hovoří jejich jazykem a „svým partnerům umožňuje využít naše odborné znalosti, schopnost hledat řešení i globální přítomnost společnosti BASF v mnohých významných průmyslových odvětvích“ pokračoval Hartwig.
Oddělení odbytu, technických služeb, výroby a laboratoří Systémového domu s rozlohou přibližně 2,2 hektarů zaměstnají z počátku 20 pracovníků. Budovy stavěly místní slovenské firmy, které na fasádu použily nejnovější generaci PUR sendvičových prvků z dílny BASF.
Systémový dům se po dobu otevíracího ceremoniálu za přítomnosti přibližně 200 zákazníků, sousedů a funkcionářů stal hlavním dějištěm oficiální části i symbolického otevření tohoto provozu. Speciální výstava vybraných PUR produktů pomohla hostům vytvořit si počáteční představu o portfoliu produktů a služeb, jako i o rozmanitosti aplikací speciálního syntetického materiálu – polyuretanu. Nechyběla ani diskuse o aspektech ochrany životního prostředí, recyklace a bezpečnosti práce v provozu. Místní odborníci byli k dispozici, aby zodpověděli individuální otázky hostů.