Google překladač: English Deutsch

Přední český výrobce řídicí a zabezpečovací techniky se stal téměř třetinovým vlastníkem MSV elektronika s.r.o.
AŽD Praha odkoupila k 16. 12. letošního roku 32% obchodní podíl MSV elektronika. K majetkovému propojení společností MSV elektronika a AŽD Praha došlo po letech spolupráce. Obě společnosti si od spojení slibují především rozšíření nabídkového portfolila ve svém oboru, jímž je sdělovací, zabezpečovací a komunikační technika v dopravě.

„Těsnější propojení obou společností přispěje k rozšíření jejich možností a kompetencí“, říká Ing. Josef Schrőtter, náměstek obchodního ředitele AŽD Praha a současně nový statutární zástupce společnosti MSV elektronika.

„Naše spolupráce se bude odvíjet především při výzkumu, vývoji, ale také při realizaci elektrické výzbroje a výstroje kolejových vozidel, na poli vývoje a výroby řídicích systémů trakčních i netrakčních vozidel,“ upřesňuje možnosti spolupráce obou firem RNDr. Jan Hula, jednatel MSV elektronika.

AŽD Praha je tradičním ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků. Mezi nejvýznamnější projekty patří například modernizace železničních koridorů či modernizace a rekonstrukce jednotlivých železničních tratí a přejezdů.

MSV elektronika má dlouhodobé zkušenosti v oblasti vývoje HW a SW elektronických řídicích systémů a jejich aplikací na kolejových vozidlech. Zaměřuje se na výzkum, vývoj a výrobu vozidlových počítačů a další elektroniky pro aplikace v dopravě a průmyslu včetně tvorby programového vybavení. Dodává například řídicí systémy do známých příměstských jednotek CityElefant.