Google překladač: English Deutsch

Autorefraktometr je přístroj, který slouží k rychlému a poměrně velmi přesnému změření mohutnosti optického systému oka v dioptriích. Vedle rychlosti, s kterou pracuje, je jeho obrovskou předností to, že není nutno u dospělých osob rozkapáním rozšiřovat zornice s cílem vyřadit zaostřování, jako tomu bylo u dosavadních konvenčních refraktometrů – např. Hartingerův koincidenční refraktometr či u skiaskopického vyšetření . Tato cykloplegie přechodně způsobuje zhoršené vidění a světloplachost, které přetrvávají přibližně dva dny.

oci_1.jpg

Novým japonským automatickým autorefraktometrem „NIDEK AR – 630 A“ je možno okamžitě pomocí infračervených paprsků zaměřit dioptrickou refrakční vadu a současně dospělému pacientovi předepsat korekční pomůcku a tak vše vyřešit při jediné návštěvě. Kromě toho, že pacient není handicapován zhoršeným viděním přetrvávajícím dva dny, je výhodou používání přístroje zvýšení průchodnosti oční ambulance.
V přístroji je zabudován i trojrozměrný automatický navigační systém, který po hrubém navedení měřícího mechanismu před oko vyšetřovaného automaticky najde optickou osu oka, ve které pak probíhá vlastní měření.
Měří se celkem nejméně třikrát, je vypočten průměr a přenesen do paměti PC a odtud buď do tiskárny, kterou je možno výsledky vyzualizovat nebo přímo do lékařova počítače, se kterým je spojen a v němž je založena dokumentace pacienta. Naměřené hodnoty jsou převáděny i na hodnoty kontaktních čoček.
Přesnost centrace přístroje kontroluje obsluha na obrazovce, kde se promítá oko vyšetřovaného se záměrnými značkami. Pokud z nějakého důvodu není možno využívat automatického navigačního systému, je možno přepnout přístroj na manuální navádění a zaměření.
Kromě dioptrických hodnot přístroj měří i průhlednost optických medií, kterými paprsky procházejí a provádí hrubou diagnostiku očních zákalů.
V případech, kdy dochází k většímu odrazu paprsků (např. při implantovaných nitroočních čočkách u pacientů po operaci šedého zákalu či při aplikovaných kontaktních čočkách, je možno tyto vedlejší reflexy odfiltrovat pomocí přídatného optického filtru.
Přístroj vlastní oční ambulance MUDr. Víta Stoklásky, PRECHEZA Přerov.
Autor: Ing. Václav Matys