Google překladač: English Deutsch

Systém FreeCon Contactless od firmy Weidmüller je určen pro bezkontaktní přenos energie. Nevyžaduje žádnou údržbu a je vhodný pro široké spektrum průmyslových aplikací. Ideální oblast použití tohoto nového systému je automatické nabíjení mobilních zařízení – proto se může uplatnit v nabíjecích stanicích baterií autonomních vysokozdvižných vozíků, transportních vozíků nebo robotů. FreeCon Contactless přenáší výkon 240 W při napětí 24 V DC a proudu 10 A bezkontaktně přes 5mm mezeru s účinností až 90 %.

weidmiller obr2

Automatizované transportní systémy, s nimiž se v současnosti můžeme setkat v mnoha skladech a výrobních halách, pracují bez lidské asistence. Dříve ale musela být obsluha přítomna při nabíjení jejich baterií, aby připojila nabíjecí kabel ke konektoru. Díky systému FreeCon Contactless je dokonce i tato manuální operace zbytečná: vhodně vybavený autonomní transportní systém automaticky přijede k nabíjecí stanici dříve, než je jeho baterie vybitá, nebo na konci každé směny. To šetří čas a peníze, takže investice do systému FreeCon se vrátí za velmi krátkou dobu.

V průmyslové automatizaci se elektrická energie zpravidla přenáší kabelem s konektory. V tomto klasickém řešení mohou opálené, ohnuté nebo znečištěné kontakty vést k časově náročným a drahým odstávkám. To je zvláště běžné tam, kde se konektor často zapojuje a rozpojuje, nebo kde jsou na produkty a procesy kladeny speciální požadavky. V situacích, kde se pro transport zboží v rozlehlých halách a budovách simultánně používá několik průmyslových vozíků, je nutnost manuálního nabíjení jejich baterií zvláště významným omezením plynulosti procesů. FreeCon Contactless představuje elegantní, efektivní a technicky zralé řešení: bezkontaktní systém založený na rezonanční indukční vazbě umožňuje realizovat přenos elektřiny, jenž nepodléhá opotřebení, a to nejen vzduchem, ale volitelně i přes skleněnou stěnu. Tato technika je použitelná téměř kdekoliv, například v prostředí s přítomností prachu nebo kapalin, ovšem z fyzikálních důvodů s výjimkou prostředí s výskytem kovových částic. Přenos výkonu s FreeCon Contactless permanentně zajišťuje elektrické napájení snímačů a akčních členů.

Zvláště některé vlastnosti jsou pozoruhodné. FreeCon Contactless je v současnosti jediný systém na trhu, který lze ovládat přímo z PLC bez nutnosti použít dodatečné stykače. Modul pro přenos výkonu je také velmi kompaktní a jeho rozměry jsou: šířka 100 mm, délka 100 mm a výška 47 mm. S výstupním výkonem 240 W je to nejmenší zařízení svého druhu momentálně dostupné na trhu. Vzhledem k vysokému stupni krytí, IP 65, má FreeCon Contactless flexibilní možnosti použití. Je vhodný pro přímou montáž nebo montáž s upevňovacím ramenem. FreeCon Contactless pracuje bez opotřebení a nevyžaduje žádnou údržbu. Proto zvyšuje spolehlivost výrobních podniků, snižuje potřebu servisu a omezuje náklady na údržbu na minimum.

Díky bezkontaktnímu přenosu elektřiny prostřednictvím rezonanční indukční vazby vyniká systém vysokou mírou flexibility a mnoha možnostmi vytvoření vazby. Na rozdíl od připojení konektorem je možné primární část k sekundární přiblížit z jakéhokoliv směru a úhlu. Systém je ideálně ustaven pomocí přesné regulace polohy nazývané „pokročilé párování". Spojení je vytvořeno, jakmile jsou oba moduly ustaveny přesně proti sobě. Ustavení polohy je možné řídit automaticky z PLC.

Ve srovnání s jinými řešeními na trhu dosahuje FreeCon Contactless od firmy Weidmüller dvakrát větší hustoty výkonu a mnohem větší účinnosti. Inovativní řízení odvodu tepla a velká účinnost přinášejí velmi vysoký výkon.

www.weidmueller.cz

weidmiller obr1