Google překladač: English Deutsch
T+T 3/2009

Společnost Mitsubishi Electric slaví 30 let své existence v Evropě, během kterých se změnily jak technologie v oblasti automatizace, tak trhy, na kterých společnost působí.

Společnost Mitsubishi Electric vstoupila na evropský trh v roce 1978 s prvním kompaktním programovatelným logickým automatem (PLC). Za třicet let své činnosti dodala společnost na trh více než 8 milionů PLC automatů a stala se z ní jedna z nejúspěšnějších společností v oblasti automatizace. V současné době disponuje Mitsubishi Electric prodejní sítí, která sahá do všech evropských zemí a zajišťuje podporu celé škály produktů průmyslové automatizace od řídicích jednotek a pohonných systémů přes servomotory, technologie řízení pohybů a průmyslové roboty, až po jističe a magnetické stykače.
Společnost Mitsubishi začala svou obchodní činnost v Evropě jako distributor. V současnosti má přímé obchodní zastoupení v deseti evropských zemích, několik satelitních poboček, řadu distribučních partnerů a šest výrobních závodů, které uspokojují potřeby místních trhů. Infrastruktura podpory se rozšířila ještě dále a obsluhuje dnes i Rusko, trhy ve východní Evropě a Jižní Africe.

Tři důležité divize
Skupina Factory Automation společnosti Mitsubishi obsahuje tři divize: průmyslová automatizace, mechatronika EDM (electrical discharge machining) a mechatronika CNC (CNC control and drive technology). Činnost těchto tří divizí je koordinována z Evropského centra pro průmyslovou automatizaci založeného v Německu v dubnu roku 2003 společně s centrálním skladem pro průmyslovou automatizaci, který obsluhuje všechny pobočky společnosti.
Zároveň došlo k rozšíření portfolia produktů, které nyní pokrývá veškeré potřeby moderního automatizovaného výrobního provozu od výrobní haly, až po řídící úroveň podniku. Jméno Mitsubishi Electric se napříč Evropou stalo synonymem pro produkty průmyslové automatizace nejvyšší kvality a tyto produkty nejen že splňují neustále se měnící potřeby trhu, ale zároveň udávají směr dalšího vývoje.

Zavedení kompaktních PLC automatů na evropský trh způsobilo revoluci. Bylo to totiž poprvé, kdy někdo spojil řídící CPU, napájení, vstupy a výstupy do jedné jednotky a tento nový produkt položil základy celosvětovému úspěchu této technologie. Průkopnický koncept spojující vše do jedné jednotky stále zůstává hlavní vlastností dnešních kompaktních PLC automatů.
Požadavky na výrobní a automatizační technologie se neustále zvyšují, jelikož společnosti se snaží pružně reagovat na změny na trzích. V dnešním světě závisí úspěchy ve výrobě stále více na možnostech integrace výrobních a obchodních procesů. Poslední vývoj společnosti Mitsubishi Electric zajišťuje právě tyto potřeby: nová automatizační Platforma iQ nyní umožňuje řízení veškerých výrobních technologií – PLC, řízení pohybu, CNC a robotiky – prostřednictvím jedné integrované platformy. Komunikace mezi jednotlivými řídicími jednotkami a systémy řízení vyšší úrovně se navíc děje v reálném čase.
Platforma iQ je první systém na světě, který tyto funkce nabízí a opět tak dokazuje mimořádnou míru kreativity a inovace, která je pro Mistubishi Electric charakteristická a potvrzuje tak schopnost a snahu společnosti udávat směr ve vývoji a navrhovat inovační technologie, které se v budoucnosti stanou běžným standardem.

Závazky vůči společnosti a životnímu prostředí
Náročné požadavky na moderní výrobky ještě umocňuje fakt, že výrobci jsou pod tlakem ze strany zákazníků, kteří vyžadují, aby prokázali, že respektují závazky vůči společnosti a životnímu prostředí. Jak jednotlivci, tak státní instituce po celém světě preferují takové výrobce, kteří usilují o zlepšování životních podmínek a kteří se hlásí k odkazu udržitelného rozvoje společnosti, ve které bude moderní životní styl v harmonii se životním prostředím.

Společnost Mitsubishi se pochopitelně aktivně podílí na vývoji technologií, které dosažení těchto cílů usnadňují. Jedním z příkladů může být vývoj polovodičové technologie používané u instalací větrných a solárních jednotek. Rovněž sama společnost Mitsubishi zastává tyto principy a ctí závazky vůči životnímu prostředí a celé společnosti, a priorita, kterou jim přikládá, je známá po celém světě. Tato iniciativa se souhrnně nazývá „Environmental Vision 2021“ a stanovuje specifické cíle pro chování k životnímu prostředí, které chce společnost dosáhnout v době svého stého výročí v roce 2021.

Skupina Mitsubishi
Mitsubishi Electric je součástí skupiny Mitsubishi sestávající se z více než 40 nezávislých společností včetně Mitsubishi Motors, Nikon a Kirin Beer. Přesto, že tyto společnosti pocházejí se stejného zdroje, jsou to nezávislé autonomní společnosti. Mitsubishi Electric je činná v několika technologických oblastech po celém světě, např. v satelitních technologiích, průmyslové automatizaci nebo solárních technologiích. Společnost Mitsubishi Electric byla založena v roce 1921 a z jejího sídla v Tokiu je řízeno více než 100 poboček po celém světě. V roce 2007 společnost dosáhla celkového obratu ve výši 26,4 miliard euro a čítala 102 835 zaměstnanců.

Ing. Thomas Droth, obchodní manažer pro střední a východní Evropu

www.mitsubishi-automation-cz.com