Google překladač: English Deutsch
Zlatá medaile MSV Brno 2008

Stanice je určena pro rozměrovou a geometrickou kontrolu hřídelových součástí. Unikátní systém axio-radiálních induktivních jednotek vyvinutých firmou Amest fixovaných na soustavě lineárních vedení s odměřováním. Umožňuje měření v nebývale velkém rozsahu rozměrů a v krátkém časovém cyklu s vysokou přesností. Vyhodnocení měření na systému plovoucí báze eliminuje vliv nepřesností jak vlastních upínacích ploch obrobku (např. středicích důlků), tak i samotného upínacího zařízení. Oddělená konstrukce nakládacího místa minimalizuje vliv externí manipulace na měřící část zařízení.

Samozřejmostí je zpracování a archivace naměřených dat systémem Amest do protokolů a jejich statistické vyhodnocení. Uživatel tak získává flexibilní zařízení s velkým uživatelským komfortem a možností začlenění do výrobní linky.
Rozsah rozměrů měřených součástí: průměr 115-220 mm, délky 2100 – 2550 mm (s možností flexibilního přednastavení na jiný rozměr), hmotnost do 1000 kg. Čas měřícího cyklu cca 120 s (při měření ve 20 řezech). Hmotnost 3500 kg bez založené součásti. Energie: napájení 3L+A+PE 499/230 V, 50 Hz, 15 kW.Tlakový vzduch 4,5 – 10 bar. Rozměry (dxšxv) 2320x5100x2100 mm.
Měřené parametry :zařízení je schopno měřit průměry, délky, kruhovitost, válcovitost, radiální házení, čelní házení, paralelita čelních ploch s přesností u průměrů ± 0,5 ěm a u délky ± 1,0 ěm.
Systém tvoří čtveřice samostatně měřících jednotek. Každá jednotka umožňuje měření v radiálním i axiálním směru. Pohyb jednotlivých členů těchto jednotek se řídí dle zadaného programu odpovídajícího příslušnému typorozměru měřené součásti.
Jedná se u univerzální vysoce flexibilní měřící zařízení umožňující komplexní, přesnou, relativně rychlou kontrolu hřídelových součástí velkých rozměrů v provozu s potenciální možností zařazení do výrobní linky. Tím se výrazně odlišuje od drahých 3D měřících zařízení s dlouhým měřícím cyklem, vyžadující laboratorní podmínky. Tyto stroje musí být navíc dovybaveny speciálním upínacím mechanismem s velkou tuhostí a hmotností.

Výrobce a vystavovatel : Amest s.r.o., Praha
www.amest.cz