Google překladač: English Deutsch

Společnost AutoCont CZ a.s. získala na 13. ročníku soutěže Microsoft Awards 2011 tři prestižní ocenění, a to v kategorii Business Productivity Online Suite (BPOS) a Microsoft Dynamic ERP. AutoCont byl rovněž oceněn „Uznáním za implementace řešení založených na SQL a Silverlight, WPF a ASP“. Jeden z projektů z této oblasti byl nominován i na Microsoft Global Awards.

V letošním ročníku Microsoft Awards získal AutoCont mezi všemi účastníky prestižní soutěže jako jediný více ocenění a potvrdil tak svou silnou pozici v oblasti systémové integrace, implementace, dodávkách ICT a nasazení inovativních technologií na platformě Microsoft. Komise složená z představitelů společnosti Microsoft a expertů z jednotlivých oblastí vybírala z téměř 90 přihlášených projektů, rozdělených do devíti kategorií. Oceněny byly zejména projekty s vysokou mírou inovace s důrazem na konkrétní přínosy pro zákazníka, jako například úspora nákladů nebo zefektivnění firemních procesů.
„Potěšil nás velký zájem našich partnerů a množství přihlášených projektů do letošního ročníku soutěže a věříme, že je to jak známkou zvyšující se schopnosti našich partnerů dodávat i ta nejkomplexnější řešení založená na platformě Microsoft, tak zároveň i známkou oživení na IT trhu. Tyto prestižní ceny, které uděluje každoročně Microsoft, jsou potvrzením vysoké kvality daného IT řešení i služeb partnera, který projekt realizuje," říká Martin Tolar, ředitel pro sektor malých a středních firem a partnerskou síť Microsoft.

Oceněné projekty společnosti AutoCont:

Business Productivity Online Suite (BPOS) – Využití MS Online Services pro e-learning – VUT Brno, fakulta podnikatelská
„Podnikatelská fakulta VUT Brno potřebovala ve velmi krátkém termínu s minimální investicí řešit možnost sdílení výukových materiálů, testů, dokumentů. Fakulta hledala nástroje pro zpřístupnění záznamů přednášek studentům, pro vzdálenou účast studentů na výuce, pro zajištění přednášek od profesorů ze zahraničních univerzit, pro zpřístupnění výukových materiálů studentům i pro vytvoření platformy pro online spolupráci studentů na týmových projektech. Nabízelo se několik možností jak požadavky zákazníka řešit, ale nejlépe vycházelo využití hostovaných služeb BPOS. Zprovoznění v řádech hodin, bez nutnosti jakékoliv implementace u zákazníka a součinnosti IT na škole, minimální provozní náklady a nulová investice, byly argumenty pro volbu řešení postaveném na Microsoft BPOS,“ sdělil k získanému ocenění Patrik Šolc, business development manažer prodeje hostovaných služeb.

Microsoft Dynamic ERP – Řešení pro holdingové společnosti na platformě Microsoft Dynamic NAV – Synot W, a.s.
„Námi navržené a realizované řešení umožnilo zákazníkovi centrálně spravovat a konsolidovat procesy a číselníky napříč desítkami dceřiných společností holdingu. Pro udržení konzistence a pohodlnou centrální správu nastavení procesů v systému Microsoft Dynamics NAV byl v holdingu SYNOT nasazen nadstavbový modul AutoContu pro řízení a správu centrálních číselníků. Míru standardizace nastavení procesů je možné přesně řídit, řešení tak umožňuje např. odlišné nastavení pro tuzemské a zahraniční společnosti. Sjednocení číselníků mj. umožnilo i zavedení vzájemné elektronické výměny obchodních dokumentů mezi společnostmi holdingu. Souběžně s konsolidací číselníků a procesů probíhalo vytváření manažerských výstupů pro vedení holdingu, a to s využitím nástrojů Business Intelligence Microsoft. Konsolidované manažerské výstupy pro vedení holdingu SYNOT jsou nyní dostupné rychleji a s menším úsilím. Sjednocení číselníků a procesů zároveň přináší i ekonomické přínosy, např. díky jednotné správě pohledávek vůči zákazníkům více společností holdingu. V neposlední řadě řešení usnadňuje zavádění procesních změn a umožňuje tak holdingu SYNOT velmi pružně reagovat na změny na trhu,“ uvedl k oceněnému řešení Pavel Šindelář, ředitel divize PAS – Microsoft Business Solution.

www.autocont.cz