Google překladač: English Deutsch

S prvním sněhem byla odstartována i lyžařská sezona a to nejen na tuzemských svazích, ale i v zahraničních destinacích, kam za lyžařským zážitkem míří desetitisíce Čechů. Na silnicích je ale cestou mohou čekat nástrahy způsobené některými odlišnými pravidly v okolních státech. Společnost LeasePlan specializovaná na správu autoparků a pojišťovna právní ochrany D.A.S. proto společně připravily přehled situací, na které si řidiči musí dát cestou na hory pozor v Německu a v Rakousku.

„Na svých cestách na hory řidiči nejčastěji projíždějí Rakouskem a Německem, proto jsme se při sestavování série rad zaměřili na tyto státy,“ řekl expert na pojištění ze společnosti LeasePlan Michal Prokopec. „Například na Slovensku, kam se samozřejmě také často jezdí lyžovat, jsou pravidla na silnicích velmi podobná těm českým. V Německu a Rakousku najdeme odlišností mnohem více a problémy řidičů v těchto zemích řešíme i proto dnes a denně,“ doplnila jej Monika Tomanová z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Rakousko

Odvolání v němčině do 14 dnů
Pokud jste obdrželi z Rakouska rozhodnutí příslušného správního orgánu souvisejícího například s vaší rychlou jízdou a nesouhlasíte s ním, musíte reagovat rychle. Termín na odvolání je zpravidla pouhých 14 dní, odvolání navíc musí být podáno v němčině. Totéž platí i v Německu.

Svícení
Rakousko je v otázce svícení liberálnější než Česko. Na území Rakouska není zákonem upravena povinnost celodenního svícení, svícení je nutné jen za snížené viditelnosti a špatného počasí. Totéž platí i v Německu.

Alternativní tresty
Je-li pravomocným rozhodnutím správního orgánu uložena českému řidiči pokuta a ten ji nezaplatí ve stanoveném termínu, hrozí mu uložení alternativního trestu. Ten může činit například při uložení pokuty ve výši 150 € až 80 hodin odnětí svobody.

Hranice 0,5 promile neplatí pro každého
Mnoho českých řidičů chválí liberální rakouskou právní úpravu, kdy trestnost začíná až u 0,5 promile alkoholu v krvi. Ale pozor, neplatí to pro každého. Pro držitelé řidičského průkazu "na zkoušku", držitele řidičského průkazu pro malé motocykly do věku 20 let, řidiče autobusů a řidiče nákladních vozidel nad 7, 5 tuny platí maximální přípustná hranice 0,1 promile.

Na dva týdny můžete přijít o řidičský průkaz
Kdo překročí povolenou rychlost v obci o 40 km/h a mimo obec o 50 km/h, hrozí mu kromě pokuty (od 70 €) i odebrání řidičského průkazu. Při prvním porušení může být odebrán na dobu dvou týdnů, při opakovaném porušení během období dvou let pak na dobu 6 týdnů (a navíc vznikne povinnost absolvovat doškolení). Pokud dojde během dalších dvou let k totožnému přestupku, pak je řidičský průkaz odebírán na dobu 3 měsíců. V takovém případě je nutné opět absolvovat doškolení.

Německo

Pozor na dodržování vzdálenosti za jiným vozidlem
V Německu hlídá policie přísněji než v Česku dodržování bezpečné vzdálenosti za jiným vozidlem. Policisté za tím účelem používají i speciální přístroje, které změří vzdálenost mezi dvěma vozidly na centimetry. Pokuty se mohou pohybovat v řádu několika desítek až stovek eur.

Pneumatiky
Pozor, zde došlo k aktuální změně! Ještě donedávna v Německu všeobecná povinnost vybavení zimními pneumatikami neexistovala. 26. listopadu 2010 ale Spolková rada schválila povinné používání zimních pneumatik „při jízdě na ledě, kluzkém sněhu, sněhové břečce, náledí nebo námraze.“

Nesložíte-li kauci, nemůžete pokračovat v jízdě
V Německu existuje tzv. institut „Sicherheitsleistung“, tedy peněžní záruky na předpokládanou pokutu a náklady správního řízení, která má zajistit v případech, kdy není věc vyřešena na místě zaplacením pokuty, aby se osoba trvale nežijící v Německu nevyhnula povinnostem vyplývajícím z německých zákonů. Pokud se řidič dopustí pokutovaného přestupku, musí buď na místě zaplatit pokutu, nebo složit kauci. Nemá-li u sebe hotovost ani platební kartu a odmítne využít například služeb Western Union, policisté mají právo zabránit další jízdě vozidla.

Nevozte s sebou nůž
Podle německých právních předpisů je velmi přísně posuzováno držení zbraně, za kterou může být považován například nůž s čepelí delší než 12 cm, ale i nože s čepelí kratší (vystřelovací a útočné nože apod.), případně teleskopické obušky, boxery apod. Držením nevhodného nože nebo jiné zbraně se řidič dopouští trestného činu nedovoleného ozbrojování a je proti němu zahajováno trestní řízení, ve kterém mu může být uložen peněžitý trest až do výše 2.500 €.

Nespoléhejte na bezmocnost radarů
Řada českých řidičů spoléhá na to, že proti nim v Německu při překročení povolené rychlosti nebude vedeno žádné správní řízení. Registrační značka jejich vozidla a příslušný přestupek však mohou být zaregistrovány v evidenčním systému, a řidiči tak mohou být následně při příští návštěvě pokutováni. Automobil dlužníka může být navíc odstaven, dokud pokuta nebude zaplacena.

Alkohol
Tolerance alkoholu v krvi je 0,05 promile. Pro řidiče mladší 21 let nebo s praxí kratší než dva roky platí nulová tolerance.

www.leaseplan.cz