Google překladač: English Deutsch
…pokles nákladů, snížení emisí

Rapidně stoupající náklady na elektřinu a zrychlená změna klimatu vyžadují rychle účinná protiopatření. Skutečné řešení problému se ale nyní očekává jen od zvýšení energetické účinnosti. Pro tento záměr nabízí technika stlačeného vzduchu textilního průmyslu a jiných velkospotřebitelů skvělé možnosti. Audit stlačeného vzduchu může zjistit, za výhodnou cenu, jaký potenciál úspor je v provozním systému stlačeného vzduchu.

Šance jsou dobré: zařízení na stlačený vzduch v Evropě mohou odpovídající optimalizací systémů způsobit v průměru asi o 33% nižší náklady - některé dokonce až 71%, jak se ukázalo.* hlavním faktorem je spotřeba energie.

Každé účinné optimalizaci musí ovšem předcházet analýza systému stlačeného vzduchu. Počítačem podporované postupy jako "Analýza vytížení stlačeného vzduchu (ADA)" to umožňuje s poměrně malými náklady. Provoz stanice stlačeného vzduchu přitom bude analyzován pomocí záznamu dat bez zásahu do sítě vedení. Také spotřeba vzduchu různých provozních oblastí se nechá zjistit měřením průtoku. Tím může být zjištěna hospodárnost jednotlivých kompresorů stejně jako posouzena slabá místa celého systému.

 

Záznamník údajů shromažďuje všechna relevantní data a předává je na PC, které z toho sestaví diagram spotřeby stlačeného vzduchu. Zřetelná jsou kolísání spotřeby, poměry volnoběhu, doby chodu a klidu kompresorů stejně jako přiřazení výkonu jednotlivých kompresorů momentální spotřebě stlačeného vzduchu. Ze získaného souboru údajů vypočítá speciální software, "Systém úspory energie KAESER" (KESS), potřebu energie analyzované stanice a porovná ji s optimalizovanou stanicí.

KESS je kromě toho schopen simulovat různé varianty alternativního systému. Z porovnání těchto variant a kalkulace amortizace vyplyne pak pro odborníka rozsah potřebných modernizací: nová konfigurace stavu zařízení, částečná nebo kompletní náhrada.

Aby bylo postaráno o trvalou efektivinost stlačeného vzduchu a také se zabránilo emisím skleníkových plynů, doporučuje se používání systému managementu jako "SIGMA AIR MANAGER". Vedle exaktní koordinace provozu kompresorů na okamžitou potřebu stlačeného vzduchu umožňuje systém ve spojení s vizualizací dat "SIGMA AIR CONTROL plus" permanentní záznam chování zátěže/volnoběhu, vytížení a spotřebu energie každého jednotlivého kompresoru. K tomu budou zjišťovány, zobrazovány a dokumentovány síťový tlak a spotřeba vzduchu. Všechny údaje zůstávají asi po dobu jednoho roku v dlouhodobé paměti, nechají se vyvolat na každém PC s internetovým prohlížečem a jsou k dispozici pro provozní regulaci stlačeného vzduchu. Každý uživatel si tak může podle potřeby sám provést svoji analýzu a má stále na očích toky energií systému stlačeného vzduchu a z toho vyplývající náklady.