Google překladač: English Deutsch

NIST (National Institute of Standards and Technology) informoval o zpřesnění nejlepších hodin světa, které nyní měří čas a frekvenci více než dvakrát přesněji, než jak tomu bylo v roce 1999, kdy byly poprvé použity jako národní standard.
Podle zprávy vědců se zpřesněné hodiny NIST-F1 nebudou předbíhat ani zpožďovat ani o 1 vteřinu v průběhu 60 miliónů let. Jako základ pro stanovení trvání jedné vteřiny je u NIST-F1 hodin použito pohybu atomů cesia. Hodiny měří přirozené kmitání atomů, které vykonají více než 9 biliónů „tiknutí“ za vteřinu. Tyto výsledky potom přispívají k mezinárodní skupině atomových hodin, definujících oficiální světový čas. Hodiny NIST-F1 byly od roku 1999 již 15× oceněny za rekordní výkon, kterým je měření vteřiny s nepřesností 0,53×10-15.

hodiny_01_1.jpg

Přesnost hodin byla zlepšena díky třem činitelům, jak uvedl Tom Parker, vedoucí vědecké skupiny „NIST atomic group“. Prvním faktorem umožňujícím dosažené zpřesnění jsou lepší lasery, software a komponenty, které činí celý systém NIST-F1 spolehlivějším a schopným provozu po mnohem delší časové úseky. Druhým faktorem je skutečnost, že atomy jsou nyní v cesiové páře rozprostřeny v mnohem větším prostoru, čímž došlo ke snížení četnosti srážek způsobených vzájemným působením atomů. Třetí podmínkou pro dosažení lepší přesnosti hodin je fakt, že v současnosti vědci dokáží lépe řídit magnetické a pole uvnitř hodin a vyčíslit korekce nutné pro kompenzaci jejich působení na atomy.
Zlepšené standardy času a frekvence mají mnohá další uplatnění. Příkladem může být použití „ultrapřesných“ hodin pro lepší synchronizaci v přesných navigačních a pozičních systémech, telekomunikačních sítích nebo bezdrátové a kosmické komunikaci. Lepší frekvenční standardy mohou být využity pro hlubší zkoumání magnetického a gravitačního pole v bezpečnostních a medicínských aplikacích a k měření, zda jsou „základní konstanty“ používané ve vědeckém výzkumu v čase proměnné, což je otázka mající obrovské důsledky pro pochopení původu a konečného osudu vesmíru.
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0923.htm