Google překladač: English Deutsch

Aplikace TREX umožňuje vykazovat výdaje z domácích i zahraničních cest, eviduje hotovostní i bezhotovostní platby, usnadňuje vyúčtování cestovních i mimořádných záloh, obsahuje schvalovací workflow odpovídající firemním pravidlům, vede knihu jízd, usnadňuje správu vozového parku a poskytuje potřebné přehledy a reporty.

Trex_Abbott.jpg

Pomocí jednoduchého formuláře zaměstnanec vytvoří nový cestovní příkaz, který obsahuje všechny zákonem i firmou požadované položky. K cestovnímu příkazu zadá příslušné doklady včetně dokladu o vyplacené záloze. Veškeré kalkulace (DPH, výsledné součty, odpočty záloh a soukromých výdajů) provede program sám. Vyúčtování odesílá ke schválení nadřízenému.
Povolené typy výdajů a charakteristiky každého dokladu nastavují účetní. Pro jednotlivé typy dokladů je možné nastavit zvláštní pravidla, která zohledňují firemní politiku sledování a řízení výdajů. Například pro výdaje na pohoštění je možné sledovat spropitné na zvláštním účtu a omezit jeho maximální % výši, která je zaměstnancům proplácena, případně vyžadovat vyplnění seznamu pohoštěných osob.

Jednotlivé části, jako je výše zálohy, proplacení výdajů, stejně jako dokončené vyúčtování prochází schvalovacím řízením, které je nastaveno podle schvalovacích pravidel firmy. Při předání vyúčtování ke schválení odesílá TREX všem schvalovatelům emailové upozornění. Pokud schvalovatel neprovede schválení/zamítnutí zaslaných vyúčtování do nastaveného časového intervalu, mohou být doklady předány ke schválení jeho nadřízenému.

TREX podporuje vykazování jak domácích, tak zahraničních pracovních cest včetně cest přes více zemí. Automaticky počítá diety podle jejich aktuální výše pro cílové země. TREX eviduje seznamy zemí, do kterých zaměstnanci cestují, a pro každou měnu těchto zemí účetní spravují směnné kurzy a výše diet.

Schválená vyúčtování zpracovávají účetní ve zvláštním programu, který umožňuje rychlejší a komfortnější zpracování velkého objemu dokladů. Většinu dokladů pro zaúčtování účetní oddělení pouze kontroluje. Chybně zadaný doklad může vrátit zaměstnanci k přepracování. Stejně tak může měnit způsob zaúčtování, pokud přednastavené zaúčtování není pro daný případ vhodné. Zkontrolovaná vyúčtování odešle do ekonomického systému.

Systém umožňuje evidenci všech vozidel ve vozovém parku firmy a jednoduchá kniha jízd umožní zapisovat služební i soukromé jízdy přiděleným vozidlem. Eviduje začátek a konec cesty, průjezdní body, účel cesty, její cíl a stav tachometru. Všechny doklady o čerpání pohonných hmot a dalších s vozidlem souvisejících výdajích – např. parkovné, mytí auta, nákup provozních kapalin, které jsou do systému vkládány, se musí vázat na příslušnou jízdu. Doklady o čerpání PHM lze zadávat jednotlivě ve vyúčtování nebo hromadně načítat z výpisů CCS. TREX automaticky počítá průměrnou spotřebu vozidla za vyúčtovávané období, celkové náklady na provoz a provádí zúčtování pohledávek za PHM ze soukromých kilometrů. Výslednou knihu jízd schvaluje nadřízený. Má možnost kontrolovat a schvalovat jednotlivé jízdy.

Ke všem evidovaným položkám nabízí TREX několik pohledů včetně možnosti filtrování podle konkrétních vlastností. Reporty jsou nastaveny podle potřeb firmy.

Řešení je založeno na platformě Microsoft .NET. Uživatelé pro tvorbu vyúčtování používají offline pracujícího klienta. Hotové vyúčtování odešlou na server přičemž se jim zároveň aktualizují definice typů dokladů, kurzy, diety nebo jim přijde opravná dávka.
www.digi-trade.cz