Google překladač: English Deutsch

V termínu 4. - 7. 4. 2006 se na výstavišti v Praze – Letňanech uskuteční již 14. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER 2006, na kterém se můžete seznámit s novinkami z oblasti elektronických prvků a modulů, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie, elektroinstalační techniky, vodičů a kabelů, pohonů a výkonové elektroniky, měřicí a zkušební techniky, automatizační, řídicí a regulační techniky,

amper.jpg

osvětlovací techniky, elektrotepelné techniky, zabezpečovací techniky a systémové techniky budov, strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro elektroniku a elektrotechniku. Veletrh bude doplňovat doprovodný program, z něhož vybíráme například:
4. 4. 2006 10,00 - 14,00 hod.
ELEKTROTECHNICKÉ VYBAVENÍ A ŘÍZENÍ BUDOV A PROVOZŮ
Konference na téma: nové trendy v oborech podílejících se na uživatelském a bezpečnostním komfortu obytných a výrobních provozů. Vzhledem k veletržnímu prostředí, se očekává velká účast odborníků a rozsáhlé, vzájemně propojené mediální podpora odborného tisku konference poskytuje vynikající příležitost k prezentaci aktivit v mnohých oblastí techniky.

4. 4. 2006 10,00 - 14,00 hod.
SNĚM UNIE ELEKTROTECHNIKŮ ČR

4. 4. 2006 12,00 - 15,00 hod.
KONFERENCE O KVALITĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

5. 4. 2006 10,00 - 14,00 hod.
KONFERENCE - ABB ELEKTRO PRAGA, HENSEL, LAPP KABEL, OBO BETTERMANN

5. 4. 2006 9,00 - 14,00 hod.
XII. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ELEKTROTECHNIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY - VOLT 2006
www.amper.cz