Google překladač: English Deutsch

Od minulého roku nabízí americká společnost Air Products svým zákazníkům v České Republice a na Slovensku v nejmodernější řadě tlakových lahví INTEGRA® i plyny kyslík a acetylén určené pro pájení, řezání a svařování plamenem. Tuto novinku představí i na brněnském Mezinárodním veletrhu svařovací techniky Welding, který se koná 13. až 16. května 2008.

Stejně jako předchozí lahve z řady INTEGRA je nově uváděná lahev pro kyslík plněná pod tlakem 300 bar. Technologii plnění lahví pod plnícím tlakem 300 bar v kombinaci s integrovaným ventilem nabízí společnost Air Products jako jediná na českém a slovenském trhu.

„Lahev INTEGRA určená pro plnění kyslíkem je unikátní kombinací dvou technologií, kterými jsou zabudování redukčního ventilu přímo do lahve a plnění pod tlakem 300 barů, díky němuž je lahev menší,“ říká k výhodám lahve INTEGRA Hynek Tymrák, aplikační specialista ze společnosti Air Products a doplňuje: „Systém INTEGRA minimalizuje vznik netěsností a riziko znečištění, k němuž může docházet, pokud je redukční ventil k lahvi připojován až v místě jejího užití. Nové lahve INTEGRA jsou díky výše uvedeným vlastnostem menší, lehčí a především výrazně bezpečnější, což je zejména u plynů, jako je kyslík a acetylen, velmi důležitý faktor.“

Redukční ventil umožňuje nastavit výstupní tlak kyslíku v rozmezí 0 až 8 bar. V hlavě lahve je dále zabudován bezpečností připojovací konektor, na který lze jednoduchým způsobem napojit odběrovou rychlospojku zajišťující požadovaný tlak. Kombinace bezpečnostní pojistky a rychlospojky je významným bezpečnostním prvkem. Díky němu nemůže dojít k náhodnému rozpojení a zabraňuje zpětnému šíření plamene. Díky svým bezpečnostním prvkům lahev INTEGRA pro kyslík a acetylen obdržela uznávanou bezpečnostní akreditaci TǛV.

Zmenšené velikosti kyslíkové lahve byla přizpůsobena i velikost lahve na acetylén.

Kombinace plynů kyslík a acetylen se využívá pro plamenné technologie:
- svařování plamenem
- tepelné dělení
- ohřev, předehřev a dohřev plamenem
- rovnání plamenem
- tvrdé pájení
- čištění plamenem
- nástřik vrstev plamenem

Tyto technologie se používají především ve strojírenské výrobě a částečně i ve stavebnictví.
Nejpoužívanější aplikací je řezání plamenem, která slouží pro přípravu polotovarů - dělení ocelových materiálů či vytváření tvarových řezů. Svařování plamenem se dnes používá zejména v opravárenském průmyslu či při instalatérských pracích. Ohřevy a rovnání plamenem souvisejí nejčastěji s výrobou svařovaných ocelových konstrukcí. Čištění plamenem se uplatňuje při opravě trupů vodních plavidel. Pájení plamenem se používá pro spojování barevných kovů (měď, mosaz) např. při výrobě tepelných výměníků (chladičů) a kotlů. Nástřik plamenem se používá pro vytváření vrstev speciálních vlastností, například otěruvzdorných při renovacích strojních součástí či nanášení korozivzdorných povlaků (např. nástřiku povrchů mostů).


www.airproducts.cz