Google překladač: English Deutsch
nová investice do výroby kapalného oxidu uhličitého

Oxid uhličitý nachází cenné uplatnění v mnoha oblastech, jako je sycení nápojů, konzervace a chlazení potravin, řízení chladicích procesů, úprava vody či doprava. Středoevropský trh je významný pro svou dobrou perspektivu růstu.
S cílem rozšířit své zastoupení na tomto strategickém trhu společnost Air Liquide, lídr na evropském trhu s oxidem uhličitým, investuje do nového zařízení na regeneraci a zkapalňování oxidu uhličitého v rakouském závodě společnosti Agrana nacházejícím se v Pischelsdorfu nedaleko Znojma v České republice. Celková investice dosahuje výše téměř 15 milionů eur.

Zařízení bude schopno ročně vyrobit až 120 000 tun oxidu uhličitého pocházejícího z přirozených fermentačních procesů a jeho uvedení do provozu je plánováno na první čtvrtletí roku 2012. Bioetanolový závod Agrany bude jako vstupní surovinu používat obiloviny vypěstované v dané lokalitě, přičemž zregenerovaný oxid uhličitý bude vyčištěn a zkapalněn namísto toho, aby byl přímo vypuštěn do atmosféry.
Rozvoj činností souvisejících s oxidem uhličitým ve střední Evropě bude vycházet z dlouhodobých zkušeností skupiny s využíváním CO2 a umožní pobočkám společnosti Air Liquide ve střední Evropě nabídnout svým zákazníkům širokou a ucelenou řadu produktů.
„Zařízení společnosti Air Liquide na regeneraci a zkapalnění CO2 znamená další zlepšení přirozeného cyklu CO2. Oxid uhličitý uvolňovaný během fermentace alkoholu je připraven pro průmyslové využití a nahrazuje CO2 získávaný z méně udržitelných zdrojů,“ uvádí Johann Marihart, generální ředitel společnosti AGRANA Beteiligungs-AG.
Jean-Luc Robert, generální ředitel Air Liquide Central Europe, doplňuje: „Na uzavření této smlouvy se společností Agrana, jednou z předních společností působících v tomto odvětví, jsme obzvláště hrdi. Tato nová investice nám umožní regenerovat a opakovaně používat oxid uhličitý z obnovitelných zdrojů a zároveň rozvíjet naše zastoupení na trhu s oxidem uhličitým a posilovat naše celkové postavení v tomto rostoucím regionu.“

Divize Industrial Merchant (Průmysl) společnosti Air Liquide
Tato divize se zabývá výrobou a distribucí plynů v tlakových lahvích a dodávkami kapalných plynů. Svým zákazníkům dodává ta nejlepší řešení plynových aplikací, sloužících ke zlepšení jejich stávajících nebo k vývoji nových průmyslových procesů, a to v 5 oblastech: potravinářství a farmacie, automobilový a zpracovatelský průmysl, řemesla a prodejní síť, materiály a energie, technologie a výzkum. V roce 2009 dosahovaly tržby divize Industrial Merchant výše 4,3 miliardy eur.

www.airliquide.com