Google překladač: English Deutsch

Německá firma Adamec Recycling GmbH, Fürth, uvedla do zkušebního provozu počátkem února 2011 v Norimberku nové recyklační zařízení na elektromateriály. Nové zařízení, jehož vývoj a výrobu zajišťovala sama firma Adamec umožňuje mnohem lepší separaci kovů a plastů, než tomu bylo u dříve používaných strojů. Investiční náklady dosáhly výše 10 milionů eur.

Po provedených zkouškách – koncem I. pololetí 2011 – bude nová linka pracovat na 100% výkon. Podle majitele firmy Thomase Adamce by nová linka měla zpracovávat ročně více jako 35 000 tun starých elektropřístrojů. V několika krocích bude zařízení drtit staré přístroje až na velikost částic kolem 1 mm. U každého drtícího postupu navazuje bezprostředně třídění. Při drcení se separují i prachové podíly, které se likvidují spalováním. Po instalaci nového drtícího zařízení vznikne u firmy Adamec 15 nových pracovních míst.