Google překladač: English Deutsch

V letošním roce slaví nejznámější tuzemská zbrojovka významné kulaté výročí. Česká zbrojovka Uherský Brod byla totiž založena přesně před 70 lety, a to za dramatických okolností předválečného období. O výstavbě zbrojního závodu v Uherském Brodě bylo rozhodnuto v polovině roku 1936. Po jednáních ministerstva národní obrany se zbrojařskými
koncerny rozhodla Nejvyšší rada obrany státu o přemístění

t_uvod.jpg

průmyslu důležitého pro obranu státu daleko od německých hranic do vnitrozemí republiky. Při složitých jednáních o přemísťování důležitých vojenských programů se také jednalo o České zbrojovce ve Strakonicích, kde se vyráběl letecký kulomet vzor LK 30, raketová pistole, armádní pistole a další programy.
Uherskobrodská městská rada schválila dne 22. července 1936 stavbu nového závodu s podmínkami podle uzavřené kupní smlouvy pozemků mezi městem Uherský Brod a Českou zbrojovkou Strakonice. Dne 28. července 1936 byl proveden první výkop a tím zahájena výstavba nového závodu v Uherském Brodě. Česká zbrojovka ve Strakonicích od 1. července 1936 nakupovala stroje a zařízení domácí i zahraniční výroby pro nový závod v Uherském Brodě. Dá se konstatovat, že celá stavba nového závodu pro dva tisíce zaměstnanců byla uskutečněna v rekordně krátké době. Továrna byla postavena a uvedena do provozu za 16 týdnů od zahájení stavby 28. listopadu 1936.
Během sedmdesátileté historie se ze závodu stala legenda českého průmyslu. Dnes, po osamostatnění od strakonické zbrojovky - je uherskobrodský podnik jedním z nevýznamnějších světových výrobců střelných zbraní, exportuje do celého světa a výrobní programy nabízí nepřebernou škálu výrobků od pistolí, přes lovecké zbraně až po vzduchovky. V posledních letech se stal uherskobrodský závod také významným subdodavatelem pro jiná průmyslová odvětví, jako je například automobilový průmysl.
www.czub.cz