Google překladač: English Deutsch

Páté výročí svého založení si připomněli studenti a zaměstnanci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) na slavnostním shromáždění 24. ledna 2006. Od doby svého vzniku (k 1. 1. 2001) se zlínská univerzita značně rozrostla. Zatímco v prvním roce existence byla tvořena pouze dvěma fakultami, na nichž studovalo 3 458 studentů, v letošním akademickém roce už má čtyři fakulty a jeden institut s celkovým počtem 8 300 posluchačů. Vznik páté fakulty, Fakulty humanitních studií, se připravuje.

utb11_1.jpg

Rektor UTB, prof. Ing. Petr Sáha CSc uvedl, další podrobnosti o činnosti UTB a výhledových plánech.
V loňském roce se nám mimo jiné podařilo zahájit v novém programu Filologie, studijní obor Angličtina pro manažerskou praxi, jehož první ročník navštěvuje 76 studentů. Vyučující, jimiž jsou jak čeští, tak zahraniční pedagogové, si velmi pochvalují dobrou úroveň angličtiny i aktivní přístup studentů ke studiu. Nyní připravujeme podobný studijní obor – Anglický jazyk pro manažerskou praxi pro cizince a pro talentované české studenty, který bude vyučován kompletně v angličtině. V budoucnu bychom chtěli otevřít také Německý jazyk pro manažerskou praxi. Na Fakultě technologické chceme v nejbližší době nabídnout všechny doktorské studijní programy v angličtině. Připravujeme rovněž zahájení studia v bakalářském studijním programu Chemie a technologie materiálů v anglické verzi, takže zahraniční studenti již nebudou nuceni učit se češtině.
Loni jsme dosáhli významného úspěchu rozdělování dotací na vědu a výzkum ministerstvem školství. Výzkumné prostředky jsme oproti roku 2004 navýšili o 82 %, čímž se naše univerzita zařadila mezi úspěšnější univerzity v ČR. Na dva výzkumné záměry v oblasti polymerů, které budou řešeny v letech 2005 – 2011, jsme získali pro r. 2005 na 45 mil. Kč (na celé období více než 313 mil Kč). Kromě toho jsme v loňském roce dále rozvíjeli Inovační centrum, a to v oblasti aplikovaného výzkumu. Jeho dva výzkumné týmy se zaměřují na aplikovaný výzkum potravinových doplňků a na využití polymerních materiálů ve zdravotnictví.
Jsme si vědomi, že stále je co zlepšovat. Opravdu spokojeni budeme moci být , až budeme moci konstatovat, že zlínská univerzita patří mezi světové univerzity. Naší strategií je vybudovat UTB jako plně dvojjazyčnou univerzitu, se schopností nabídnout plnohodnotné vzdělávání, spolupráci na výzkumných projektech a komunikaci jak v českém, tak i v anglickém jazyce.
Do roku 2010 bychom chtěli navýšit vzdělávací kapacitu na 15 000 studentů. Adekvátně k tomu bude zapotřebí rozšířit personální strukturu a počet vědecko-výzkumných pracovníků. V konečné fázi v roce 2010 očekáváme 600 – 700 pedagogicko – vědeckých pracovníků, 200 výzkumných pracovníků a 500 – 600 ostatních. V rámci zpřístupnění studia cizincům budeme usilovat o akreditaci vybraných studijních programů paralelně v anglickém jazyce. Chceme propagovat univerzitu v zahraničí a motivovat zahraniční studenty ke studiu u nás.V souvislosti s tím budeme dbát na zvyšování kvalifikační úrovně akademických pracovníků, podporovat jejich další profesní růst a zvyšování úrovně jejich jazykových schopností.
Samozřejmě, chceme zajistit funkční rozvoj Inovačního centra UTB, Technologického inovačního centra ve spolupráci se Zlínských krajem a Technologického parku ve spolupráci s Magistrátem města Zlína a dosáhnout jejich propojení s vědecko-výzkumnými kapacitami univerzity. Rovněž bychom chtěli dosáhnout, nejméně ve dvou segmentech vědy a výzkumu, světové úrovně. Zatím se to totiž dá konstatovat jen o jednom našem směru, a to jsou polymerní materiály.
Autor: Ing. Václav Matys

Kalendář akcí

<<  Září 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
24
252627282930 
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..