Google překladač: English Deutsch

Již několik let pořádá společnost 3E Praha Engineering, a.s. školní soutěže v „CAD modelování“ a v „NC programování“ pro střední odborné, střední učňovské a učňovské školy. Cílem pořádání soutěží je snaha o oživení výuky CAD/CAM systémů na školách netradiční formou prezentování získaných vědomostí a dovedností a také umožnění porovnání znalostí studentů

programovani.jpg

jednotlivých škol. Letošní soutěž v NC programování se poprvé přestěhovala mimo Prahu. Organizační zázemí a prostory k pořádání soutěže nabídla Střední průmyslová škola v Kolíně. Soutěž se konala ve dnech 31.3. a 1.4. 2006. Letos poprvé byla soutěž soutěží mezinárodní. Kromě 61 studentů z 25 škol z České republiky se jí zúčastnilo i 11 studentů ze čtyř středních škol z Maďarska. O soutěž byl tak obrovský zájem, že stejně jako v loňském roce, bylo nevyhnutelné „administrativně“ omezit počet soutěžících, kteří projevili o účast v soutěži zájem.
Soutěž byla i letos rozdělena do dvou kategorií „ruční programování“ a „CAM programování“. Kategorie „ruční programování“ dává možnost účasti v soutěži i školám, které nepoužívají CAM systém. Samotná soutěž se v obou kategoriích skládala ze tří částí, aby zahrnovala co možná nejširší okruh témat k NC problematice. První den byla soutěž zaměřena na tvorbu NC kódů. K programování si studenti mohli vybrat buď editor MIKROPROG nebo editor ELTEC. V kategorii „CAM programování“ si studenti mohli přinést svůj vlastní CAM program nebo použít CAD/CAM systém SURFCAM.

Druhý den měli soutěžící odpovědět na připravený písemný test, který obsahoval 32 otázek z oblasti NC programování a technologie obrábění. Po testu následovala zkouška ze čtení NC kódu. Dle vypsaného kódu měli studenti načrtnout na milimetrový papír součástku, která byla uvedeným programem obrobena.
Na hodnocení soutěže dohlížela odborná komise, která byla sestavena ze zástupců odborné praxe, zástupce fakulty strojní ČVUT v Praze, vylosovaných zástupců zúčastněných škol a zástupce firmy 3E Praha Engineering.

Velký zájem mezi učiteli vzbudil i doprovodný program. V pátek odpoledne se učitelé a doprovod zúčastnili exkurze v automobilovém závodu T.P.C.A. v Kolíně, kde mohli vidět výrobu za plného provozu.
V sobotu se učitelé seznámili s některými z novinek CNC technologií vhodných pro školy. Firma Teximp s.r.o. prezentovala svá průmyslová centra firmy HAAS. Jeden z bodů doprovodního programu bylo i představení nové verze produktu SURFCAM Velocity II.
V sobotu odpoledne proběhlo očekávané vyhlášení výsledků.
V kategorii „ruční programování“ v jednotlivcích si nejlépe vedl student ze SPŠ Bruntál Marek Pagáč, následoval jej student ze SOU a U Žďár n/Sázavou Petr Dočekal a na třetím místě skončil Radek Martínek ze SPŠ Bruntál. V pořadí škol si prvenství odnesla SPŠ Bruntál, na druhé příčce skončila škola SOU a U Žďár n/Sázavou na třetím místě skončila škola SPŠ Vsetín.
V kategorii „CAM programování“ zvítězil student Miroslav Zezula ze SPŠ Vsetín. Druhou pozici obsadil student ze stejné školy Zdeněk Dančák a na třetím místě se umístil student ze SPŠ a VOŠ Brno Petr Vaďura. V kategorii škol si prvenství odnesla SPŠ Vsetín, druhou příčku získala SPŠ a VOŠ Brno a na třetí pozici se umístila SPŠ Třebešín z Prahy.
Kompletní výsledky jednotlivých kategoriích můžete najít na http://www.3epraha.cz/skola/surfcam_vysledky.php