Google překladač: English Deutsch

Ve většině firem neexistuje standardní vzorec pro optimální nakládání s odpady. Společnost Manutan, dodavatel výrobků a řešení pro průmyslový sektor i veřejnou právu, představuje osvědčený postup, který umožňuje nakládání s odpady optimalizovat.

Odpady ING 49135 26443 1

1) Provést kompletní diagnostiku
Nejprve je důležité identifikovat a „prostudovat" odpady, které v dané výrobní firmě, společnosti nebo veřejné instituci vznikají. V tomto kroku jde o práci v terénu. Je zapotřebí projít různá místa pro pozorování a zachycení práce provozního personálu. Při této příležitosti je potřeba zejména analyzovat použité suroviny, produkci odpadu a naléhavost řešení vzniklých situací. „S tímto „odpadovým auditem" souvisí také zjištění informací o objemu, typologii, kvalitě třídění samotného odpadu, toku lidí nebo volných vnitřních i venkovních prostor," sdělil Josef Mik, marketingový ředitel společnosti Manutan.

2) Určit vhodná řešení
Po dokončení auditu nastává výběr konkrétních řešení, která nejlépe vyhovují stavu na místě a jednotlivým pracovním týmům. U výběru vhodné nádoby na odpad je nutné brát v úvahu daný typ nádob na odpad přizpůsobený kapacitě množství odpadu (od 1litrového popelníku po 2 500 litrový kontejner), jejich prostředí (kontejner a vnitřní nebo venkovní třídicí přihrádka) i specifické vlastnosti (pro suť, sloužící jako popelník, s přihrádkou atd.). Odpad je také možné likvidovat zařízením instalovaným na místě (například kompaktor, dopravník, drtič atd.).
„Uvažování o vhodných řešeních by mělo směřovat také k optimalizovanému umístění v rámci chodu provozu, organizaci toků odpadu a sběru odpadu, který je připravený na míru poskytovateli. Firmy by měly vzít na vědomí také doplňkové služby, jako je digitální aplikace pro sledování odpadu nebo sledování a shromažďování odpadu na vyžádání," uvedl Josef Mik.

3) Komunikace se zaměstnanci
Komunikace je katalyzátorem veškerých procesů. Pro projektový tým nebo jednotlivé řešitele optimalizace nakládání s odpady je důležité ujištění, že má podporu nejvyššího managementu a také nastaven způsob, jak o nakládání s odpady informovat zaměstnance. Protože jde o změnu jejich návyků, je nutné prokázat určité vzdělávací schopnosti, sdílet společné cíle a informovat je o předpisech, aby se celá iniciativa legitimizovala.

4) Následná opatření
Nakládání s odpady je potřeba monitorovat a vyhodnocovat. Obě činnosti umožní sledovat dodržování nakládání s odpady a případně zahájit nezbytná nápravná opatření, jako je postupná implementace komunikačních kampaní. „Aby bylo nakládání s odpady úspěšné, je vhodné tyto čtyři kroky (diagnostiku, řešení, komunikaci a měření) pravidelně opakovat," doplnil Josef Mik z Manutanu.