Google překladač: English Deutsch
náhrada polohových senzorů a akcelerometrů

Rostoucí náklady na vývoj v automobilovém průmyslu způsobují, že inovativní metody, které přispívají k jejich snižování, získávají na stále větší důležitosti. Proto se využívají rozsáhlé simulace, které předem modelují pohyby soustav a deformační procesy, aby na jejich základě mohly být optimalizovány složité konstrukce bez nutnosti stavby drahých prototypů.

Ve dnech 1. a 2. 10. 2008 proběhlo v sídle firmy MCAE Systems setkání uživatelů měřicích systémů GOM. Setkání umožnilo partnerům společnosti MCAE Systems podělit se s ostatními o své zkušenosti s měřícími systémy firmy GOM a vyměnit si know-how ve specifických aplikacích. Pracovníci MCAE Systems, zástupci firmy GOM mbH i jednotliví uživatelé prezentovali nové vývojové trendy v celé řadě zajímavých přednášek. Především byla představena nová generace systémů ATOS, řešení pro automatizaci 3D optického měření a měření deformací u rychlých dynamických jevů. Důležitou částí programu byly také jednotlivé workshopy, kde bylo představeno praktické využití systémů ATOS, ARAMIS, PONTOS a ARGUS.

ATOS je mobilní bezdotykový optický 3D skener firmy GOM určený pro nejrůznější aplikace. Jeho vysoká výkonnost, velké rozlišení a široká flexibilita měřicích objemů umožňuje přesnou a efektivní kontrolu kvality výroby (Quality Control) a ukládání optimalizovaných dat z design aplikací. Nejširší využití systému ATOS je v oblastech CAD, CAM a FEM kde je vyžadováno měření reálných objektů a jejich následné srovnání s teoretickým modelem. Všechny systémy ATOS mohou být doplněny o počítačem řízený rotační stůl což je vhodné pro opakovaná měření stejných dílů. V případě požadavku plné automatizace měření je k dispozici počítačem řízený průmyslový robot.

ARAMIS je bezkontaktní měřicí systém firmy GOM pro měření reálných 3D deformací. Výsledkem je barevná mapa rozložení deformací na objektu zatěžovaném buď staticky nebo dynamicky. Proces měření může být spouštěn v pravidelných časových intervalech (např. s prodlevou 1s) nebo může být řízen externím signálem (např. ze zatěžovacího stroje). Maximální rychlost snímkování může být až 8000 snímků za sekundu u systému HS. Při měření rotačních objektů se dá propojit více systémů ARAMIS do jednoho měřicího systému.

PONTOS je mobilní optický systém pro dynamické měření pohybu diskrétních bodů, vibrací a deformací. Systém je často používán při testovacích měřeních v automobilovém a leteckém průmyslu. Pontos je vybaven dvěma kamerami, které jsou synchronizovány a zaznamenávají snímky ve stereo nastavení. V těchto snímcích jsou zachyceny a graficky zobrazeny 3D souřadnice referenčních značek a jejich posunutí v různých deformačních stavech během zatížení objektu.

ARGUS je bezkontaktní optický systém pro měření 3D deformací plechu při lisovacím procesu. Původně byl vyvinut pro automobilku Renault, nyní je používán ve všech lisovnách této automobilky stejně tak jako u většiny jejich dodavatelů a výzkumných institucí po celém světě.

TRITOP je přenosný optický měřící systém určený k přesnému bezkontaktnímu měření polohy diskrétních bodů, kontrastních čar (prostřihů, ostřihových hran plechu, nakreslených čar na objektu) a viditelných značek na měřeném objektu. Tato mobilní technologie nabízí efektivní měření pro aplikace kontroly kvality, deformačních analýz a digitalizace. Moderní interface softwaru je uživatelsky velmi příjemný a intuitivní.

www.mcae.cz