Google překladač: English Deutsch
Inventor umožnil snadno vytvořit a ověřit digitální 3D model

Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu, oznamuje že Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (VZLÚ) úspěšně využívá řešení Autodesk Inventor pro své vývojové aktivity. V rámci jednoho z projektů byl v tomto řešení navržen moderní reduktor malého turbovrtulového motoru. Projekt je řešen ve spolupráci s První brněnskou strojírnou ve Velké Bíteši, kde probíhá stavba demonstrátoru tohoto turbovrtulového motoru.
Motor je jedním z pilotních výstupů výzkumného projektu, který započal v roce 2005 a s jehož ukončením se počítá v roce 2008. Do současné doby již v rámci projektu turbovrtulového motoru proběhly fáze modelování a konstrukční práce. Nyní probíhá etapa, kdy se v První brněnské strojírně realizují konstrukční díly motoru.

„V rámci projektu se potvrdilo, že Autodesk Inventor je produkt, který velmi dobře zvládá funkční návrh složitějších strojírenských záležitostí,“ říká Jan Ferjenčík, manažer prodeje strojírenských řešení, Emerging countries, Autodesk. „Inventor umožnil navrhování a zobrazování návrhu v reálném čase a díky nástrojům pro kontrolu funkčních kolizí ušetřil konstruktérovi čas, který by jinak musel věnovat manuálnímu ověřování. Vytvoření digitálního prototypu tak výrazně zkrátilo konstrukční etapu,“ dodává J. Ferjenčík.
Klíčovou konstrukční výzvou projektu motoru byl návrh moderního reduktoru. Motor je dvouhřídelový s volnou turbínou - proud spalin generovaný jádrem motoru roztáčí volnou turbínu, jejíž hřídel vstupuje do reduktoru a roztáčí tak vrtulovou hřídel. Úlohou reduktoru je snížení vyššího počtu otáček volné turbíny na počet otáček vhodný pro vrtule letadla.
Inventor umožnil nejen snadno vytvořit a ověřit 3D model reduktoru, ale i odvodit z tohoto modelu všechny výkresy, rozřezat je do 2D plánů, podchytit veškeré vazby a přitom eliminovat chyby, které jinak většinou vznikají při manuálním překreslování. Konstruktér mohl jednoduchým způsobem odhadnout základní dimenze, základní dynamické vlastnosti a rozložení veličin, což nesmírně urychlilo konstrukční práce.
Součástí nároků na software byl také požadavek vizualizace výrobku v předvýrobní fázi, včetně nejrůznějších pohledů a animací, což řešení Autodesk Inventor umožnilo prostřednictvím integrovaného modulu Inventor Studio. Výsledky konstrukčních aktivit tak mohly být ve velmi názorné podobě zasílány do První brněnské strojírny ve Velké Bíteši, kde byla navíc také zajištěna potřebná kompatibilita s jiným systémem. Do budoucna VZLÚ předpokládá využití řešení Autodesk Inventoru i v dalších svých projektech.