Google překladač: English Deutsch

Low Voltage Electrical Machines (Elektrické stroje na malé napětí), tak zní oficiální název mezinárodní konference, kterou pořádá Ústav výkonové elektrotechniky a elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Spolupořadateli konference jsou také Slezská technická univerzita (Polsko) a Technická Univerzita Žilina (SR). Výroční desátý ročník se konal 8. – 9. listopadu 2010 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Brně - Šlapanicích.

Celá konference se zabývá elektrickými stroji na malé napětí a malých elektrických výkonů. Tento rok se účastnilo 55 registrovaných účastníků, kteří připravili celkem 36 příspěvků a 18 publikačních panelů. Účastníci byli zejména z českých univerzit, ale také ze Slovenska a Polska. Konference se uskutečňuje každoročně za podpory Grantové agentury ČR, a také podpory fakulty. „Začínali jsme s dvaceti příspěvky a prezentacemi, nyní jich máme každý rok okolo 60, a zájem o konferenci neustále roste,“ dodává předseda vědeckého výboru a „duchovní“ otec této konference prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc., který je také jedním z hlavních postav výzkumného centra CVVOZE (www.uvee.feec.vutbr.cz/CVVOZE/).

Letošní konference se zabývala zejména těmito tématy:

- zvýšení účinnosti elektrických strojů malého výkonu v souvislosti s doporučeními EU,
- analýza a modelování vlastností malých elektrických strojů,
- moderní metody měření,
- situace ve výrobě malých el.strojů v ČR.

Každoročně se konference koná pod patronátem děkanky, která slavnostně celou akci zahajuje. Tradičními partnery akce a účastníky jsou společnosti ATAS Elektromotory Náchod a.s., APS a. s. Světlá nad Sázavou, SIEMENS Drásov, EMP s.r.o Slavkov u Brna, JULI Motorenwerk,s.r.o Moravany u Brna a další. Významný posun by měla konference zaznamenat v nejbližších dnech: „Ano, je pravda, že usilujeme o zařazení do databáze konferencí, které jsou ohodnoceny velmi významným impakt faktorem. Myslím si, že naše konference svým významem a zařazením do databáze THOMSON-REUTERS jednoznačně patří,“ dodává prof. Hájek s úsměvem.

Konference se účastní také studenti fakulty, ze kterých se dále stávají doktorandi na fakultě. „Snažíme se zapojit co nejvíce mladých akademických pracovníků a studentů, do těchto vědecko-výzkumných aktivit. Mladí lidé jsou pro nás zdrojem inspirace a dalšího elánu,“ dodává prof. Hájek. Na fakultu je možné podat přihlášky ke studiu, až do 31. března.

Další ročník konference se uskuteční 7. – 8. listopadu 2011 opět ve Šlapanicích u Brna. Více informací o konferenci a odborných příspěvcích můžete najít také zde.