Technika News 13.09.2012 – MSV Brno
13. září 2012 V případě, že se Vám zpráva nezobrazí správně, prohlédněte si ji ZDE.
www.technikaatrh.cz
Výběr aktuálních zpráv  
Zásadní inovace a automatizace bezkontaktní kalibrace koncových měrek

msv01ZLATÁ MEDAILE MSV 2012

Automat pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek je unikátním zařízením, které vzniklo v rámci dlouhodobé spolupráce mezi inovační firmou MESING, s.r.o. a výzkumnou institucí Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i. Představený automat zavádí do praxe patentovaný princip kalibrace délky koncové měrky pomocí kombinace bílého světla a světla laseru. U tohoto přístroje je měření provedeno bezdotykově pomocí dopadu světelného záření na oba konce měrky v jeden okamžik. Zároveň je délka měrky určena s přímou návazností na definici jednotky jeden metr, neboť odměření probíhá s využitím laserového záření s přesně známou délkou vlny. Automat je dále vybaven specializovaným manipulátorem pro plně automatické zakládání koncové měrky ze zásobníku do měřicí komory přístroje a kapacita zásobníku je až 126 ks měrek.

Celý článek...
Unikátní technické řešení robotické manipulace s nahodile uspořádanými a tvarově složitými součástkami

msv02ČESTNÉ UZNÁNÍ MSV 2012

Exponát představuje sofistikované robotické pracoviště, určené pro výběr neorientovaných nahodile umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem a jejich následné umístění do přesně stanovené orientované polohy v pracovním prostoru robotu. Robot je naváděn průmyslovou 3D kamerou (Machine Vision). Takováto aplikace má velmi široké možnosti použití zejména ve strojírenských provozech, kde jsou nahodile poskládané polotovary (objekty) dopravovány k jednotlivým technologickým uzlům právě v kontejnerech. Exponát je výsledkem spolupráce vystavovatele a akademické sféry – VUT v Brně, FSI – v rámci projektu MPO v programu TIP, číslo projektu: FR-T12/708.

Celý článek...
Unikátní technické řešení obrábění klikových velkorozměrových hřídelí s automatickým vyrovnáváním jejich průhybu

msv03ČESTNÉ UZNÁNÍ MSV 2012

Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele,jeho hmotností a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

Celý článek...
Unikátní technické řešení stroje pro obrábění vaček s vysokou přesností

msv04ČESTNÉ UZNÁNÍ MSV 2012

Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC je postavena na základě modulových celků renomovaných výrobců. Jde především o pohony, lineární osy, vřeteno a řídicí kontroler. Rám stroje je jako první v České republice vyroben technologií Mineralgusstechnik Schneeberger. Řídicí systém vznikl ve VÚTS na základě dlouholetého výzkumu aplikací elektronických vaček, které jsou integrovány v systému a umožňují efektivní řízení výrobních NC os. Řídicí systém umožňuje provádět rozměrovou analýzu kontury vačky bez nutnosti sejmutí obrobku ze stroje.

Celý článek...
Aerzen Turbo - Řešení pro budoucnost!

Turbo_G5_inNa základě mnohaletých zkušeností při výrobě objemových dmychadel, již od roku 1868 a od roku 1943 při výrobě šroubových kompresorů, pravidelně nastavuje Aerzen nové standardy pro kvalitu a inovace zařízení se dvěma rotačními písty. Aerzener Maschinenfabrik GmbH je průkopníkem v kompresorových technologiích a je dnes jedním z předních výrobců v této oblasti. Aerzen nyní poprvé představuje zcela novou technologii turbo dmychadel a rozšiřuje tak svou nabídku i o segment zařízení s kontinuálním průtokem.

Celý článek...
Moderní kotel s vysokou účinností a výrazně sníženou produkcí škodlivin

msv05ZLATÁ MEDAILE MSV 2012

Kotel PG575 je řešen jako průtlačný, dvoutahový, s granulačním ohništěm a přímým foukáním uhelného prášku do hořákových sekcí, s přehříváky a přihříváky páry. K přípravě prášku je symetricky instalováno 6 kusů ventilátorových mlýnů s práškovými hořáky zaústěnými ve zkosených rozích a bočních stěnách spalovací komory kotle.

Celý článek...
Zdařilé energetické a rozměrové řešení pece v procesu udržování teploty taveniny hliníku

msv06ČESTNÉ UZNÁNÍ MSV 2012

Udržovací pec na hliníkové slitiny navržena s důrazem na energetické úspory a hodí se také pro slévárny s omezeným prostorem pro instalaci. Nejmenší možné rozměry jsou dosaženy díky moderním izolačním materiálům a novému systému upevnění topných spirál. Spirály jsou umístěny v drážkách žárobetonových tvarovek, které brání jejich přehřívání a chrání spirály před vniknutým kovem do pecního prostoru a uvolňující se glazury z kelímku. Instalovaný příkon je redukován na minimum a spolu s novým izolačním systémem předurčuje tuto pec k tomu, aby byla jednou z energeticky nejúspornějších a nejefektivnějších zařízení pro udržování hliníku na trhu.

Celý článek...
Vysoce přesná senzorová hlava pro souřadnicové měřicí stroje s dotykovým měřením geometrie

msv07ZLATÁ MEDAILE MSV 2012

Uživatelé souřadnicových měřicích strojů si dosud mohli při dotykovém měření geometrií součástí vybrat mezi otočnými senzorovými hlavami, které jsou sice flexibilní díky krokovému natáčení senzorů, ovšem měření s nimi není přesné, nebo si mohli vybrat pevné senzorové hlavy, které jsou sice přesné, ale nejsou tak flexibilní při dosahování různých poloh. VASTXTR gold kombinuje to nejlepší z obojího. Unikátní řešení použité na pevné hlavě VAST XTR gold umožňuje otáčení snímacího systému s krokem 15° a zároveň měřit s vysokou přesností a opakovatelností měření. Senzorová hlava VAST XTR Gold je v současné době k dispozici na souřadnicových měřicích strojích ZEISS typu ACCURA II, GageMax, PRISMO a MMZ T II.

Celý článek...
Flexibilní řešení automatizace průmyslovým robotem v procesu vstřikování polymerů

msv08ČESTNÉ UZNÁNÍ MSV 2012

Univerzální robotizovaná výrobní jednotka s jednoduchým programováním, které umožňuje rychlé a snadné přemístění k několika vstřikovacím strojům. Zařízení se programuje pomocí dotykové obrazovky s využitím grafických symbolů a se systémem učení polohy (teaching režim) spolu s přednastaveným algoritmem pohybů robota Epson.

Celý článek...
Inovativní sběrnici nová koncepce pro přenos regulačních dat u pohonů v reálném čase

msv09ČESTNÉ UZNÁNÍ MSV 2012

Drive Cliq je inovativní výkonné komunikační médium pro přenos regulačních dat u pohonů Sinamics v reálném čase. Drive Cliq interface je otevřené pohonové rozhraní pro připojení přímých i nepřímých odměřování, které díky své širokopásmovosti, topologii a modularitě dává potenciál pro další budoucí vývoj. Díky své otevřenosti umožňuje připojení odměřování různých výrobců a tím nabízí vysokou možnost volby pro aplikace. Poskytuje velmi obsáhlou diagnostiku díky čtení a výměně systémových parametrů.

Celý článek...
Nové progresivní konstrukční řešení kuličkového šroubu

msv10ZLATÁ MEDAILE MSV 2012

Kuličkový šroub s klecí nemá žádný převodník pro recirkulaci kuliček, klec slouží jako zásobník kuliček a zároveň jako poziční element pro zajištění konstantní polohy kuliček. Toto provedení zaručuje plynulý chod kuličkového šroubu a polohování po velmi malých přírůstcích.

Celý článek...
Světově unikátní videoskop s pohyblivou CCD kamerou na natáčecím konci sondy

msv11ZLATÁ MEDAILE MSV 2012

Nový IPLEX TX je jediným videoskopem na světě s natáčecím koncem sondy o průměru 2,4 mm. Tato ultra-tenká sonda umožňuje vizuálně zkontrolovat i velmi stísněné prostory a složitě tvarované objekty. Díky speciálnímu ochrannému povrchu se může pochlubit vynikající odolností vůči oděru, již 200krát větší oproti dřívějším modelům (srovnáváno s fibroskopy). LCD obrazovka o velikosti 6,5 palců s vysoce citlivým senzorem umožňuje čisté a jasné zobrazení kontrolovaných prostorů.

Celý článek...
Progresivní multifunkční obráběcí centrum s plnohodnotnými funkcemi soustružení a frézování

msv12ČESTNÉ UZNÁNÍ MSV 2012

Multifunkční obráběcí centrum typu horní gantry v pětiosém provedení. Kinematika stroje je tvořena třemi navzájem kolmými lineárními osami, sklopnou hlavou s elektrovřetenem, s brzdou a otočným stolem o průměru 1800 mm a s maximálními otáčkami 250 1/min.

Celý článek...
Mimořádná didaktická pomůcka pro technické školství

msv13ČESTNÉ UZNÁNÍ MSV 2012

Při řešení jednoduchých CNC strojů a 3D tiskáren vystoupili otázky rychlého přenosu myšlenek do reálné podoby. Z toho vyplynul vývoj kazetového systému C-12, který kombinuje velké množství funkcí. Kazetu, kalené tyče LM-12 je možné osadit lineárními a radiálními ložisky, které mohou kombinovat lineární a rotační pohyby mechanizmů. Připojením tyči v uhlu 90° je možné vytvářet kompletní konstrukce strojů. Kazetový systém je otevřený systém, umožňující vytvořit nové stroje, tiskárny, laser řezačky, manipulační mechanizmy a roboty, frézky a soustruhy. Prvním strojem z této řady je 3D tiskárna fabbster, pracující na principu stick deposition moulding. Vývoj trval dva roky a od zahájení výroby v 5/2012 výroba již v 8/2012 přesáhla 1000 ks/měsíčně.

Celý článek...
CCB - tiskárna
Další zprávy
Aktuality
Mimořádná didaktická pomůcka pro technické školství
Světově unikátní videoskop s pohyblivou CCD kamerou na natáčecím konci sondy
Zdařilé energetické a rozměrové řešení pece v procesu udržování teploty taveniny hliníku
Zásadní inovace a automatizace bezkontaktní kalibrace koncových měrek
MSV 2012 u B&R
HURON otevírá pobočku v Istanbulu
Obrábění
Progresivní multifunkční obráběcí centrum s plnohodnotnými funkcemi soustružení a frézování
Unikátní technické řešení stroje pro obrábění vaček s vysokou přesností
Unikátní technické řešení obrábění klikových velkorozměrových hřídelí s automatickým vyrovnáváním jejich průhybu
Nová povrchová úprava od NKE
Pětiosý program českého výrobce CNC obráběcích strojů prošel inovacemi
Stroje HAAS obrábí materiál pro zubní implantáty
Kalendář akcí
<<  Duben 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    5
  6  7  8  9101112
13141516171819
202122242526
27282930   
Časopis T+T Technika a trh

Časopis T+T Technika a Trh

Aktuální číslo TT Aktuální číslo časopisu TT
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Aktuality Obrábění Elektrotechnika Pohony Komponenty
Kompresory Vytápění Manipulační technika Plasty IT ve výrobe
TT News - elektronický týdeník časopisu Technika a trh © Copyright 2007 - 2012 Technika a trh - CCB, spol. s r. o.
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám zprávy nadále zasílali, můžete se odhlásit , nebo nás prosím kontaktujte.
Technická realizace: Webservis © 2012 CCB, spol. s r.o.
Ceník inzerce Ediční plán 2012